Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
17155    Substrings DIFFSTR 57 94.29
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 238 94.27
13073    Tam giác vàng TRILAND 323 94.27
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 299 94.25
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 740 94.23
15401    Thử trí cân heo VMSCALE 36 94.21
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 888 94.21
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1073 94.18
2945    Bông hoa FLOWER 45 94.17
2557    Tương đương hóa hai từ VWORDS 98 94.14
3199    Xây hàng rào QUAD 453 94.12
12218    Bảng màu TCOCOLOR 15 94.12
9616    The country of heaven C11BC1 191 94.08
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 366 94.06
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1715 94.06
17193    Dua qua C11POST 171 94.05
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1075 94.03
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
6871    Tích PRODUCT 165 94.02
20932    Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! C11SUM 468 94.01
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 159 94.01
9153    Pha chế KMIX 103 94.01
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
22126    ĐINH GHIM PVOI14_1 201 93.99
2555    Quân mã VKNIGHTS 271 93.99
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2030 93.99
17383    Growing Pines C11PINES 255 93.98
12028    Dãy số hoàn hảo C11PF 179 93.96
15282    Secret Garden VMFOUR 90 93.96
17227    Xoa day C11XOA 149 93.95
21837    Đấu trí với thần đèn VOSGAME 49 93.94
20650    Mỏ vàng VMGOLD 147 93.92
12879    INFORMACIJE INFORMAC 81 93.92
12528    Em tập đếm 1 NKCNT1 416 93.92
15469    Dời Đô xứ Dừa VMTRIP 77 93.92
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 385 93.92
10176    Đạp xe TBIKE 169 93.91
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1086 93.90
2770    Xúc xắc XUCXAC 405 93.89
2403    VOI08 Quà tết NKGIFTS 591 93.89
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 249 93.88
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1274 93.88
22183    Chuyện Mưa VORAIN 52 93.88
2741    Tổng bộ phận VPARTSUM 312 93.87
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1600 93.87
12192    Dãy số AMSSEQ 1628 93.87
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 265 93.86
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
2535    Tổ chức đối lập V8ORG 1114 93.85
17393    String Reconstruction C11SSTR 23 93.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.