Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15496    Cối xay gió VMCXG 19 94.44
15497    Dãy đèn năm xưa VMBW 120 94.75
15587    Chia đoạn DIVSEQQ 246 95.47
17193    Dua qua C11POST 213 94.53
17219    Lại là KMP REKMP 41 95.50
17227    Xoa day C11XOA 162 94.31
17305    Counting Star C11STAR 104 96.64
17306    Very Important People KVIP 226 94.97
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
17312    Reminding Password NHREMIND 112 96.24
17383    Growing Pines C11PINES 285 94.04
17393    String Reconstruction C11SSTR 25 94.12
17405    Social Network VOSNET 259 95.88
17448    VOSTRIP VOSTRIP 20 98.11
17494    Xay hang rao VOSFENCE 30 98.57
17541    ACM ACMNB 797 94.25
17542    PERIOD PERIODNB 440 95.52
17543    Network NETWRKNB 242 94.36
17544    Beads BEADSNB 711 95.46
17545    Queens QUEENNB 324 97.44
17546    Jewelry JEWELNB 245 95.26
17557    Tổng ước chung lớn nhất VOGCDSUM 242 95.92
17589    Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VOBOARD2 155 95.46
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 47 97.41
17619    Bà Nà VOTELPH 33 92.91
17654    Query VQUERY 72 94.00
17662    Dãy ngoặc VOBRACK 103 96.95
17724    C11SEQ4 C11SEQ4 81 95.21
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
17809    CUNNING VOSCUN 154 96.88
17810    VOSTOUR VOSTOUR 162 97.57
17836    Dãy số may mắn NKLUCK 242 95.19
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 708 94.20
17853    VOI 2014 - Con duong Tung Truc MINROAD 1596 91.67
17864    VOI 2014 - Dãy con chung bội hai dài nhất LCS2X 1206 94.62
17869    VOI 2014 - Chon Cong Viec JOBSET 480 95.46
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 1061 95.39
17878    VOI 2014 - Chất Lượng Dịch Vụ QOS 390 95.66
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 723 93.23
19547    Đường lên Tây Trúc TAYTRUC 208 95.32
19548    Thủ đô CAPITAL 159 93.82
19582    Trò chơi xếp hình chữ nhật DHRECT 501 92.85
19583    Tính hàm DHFUNC 272 96.18
19584    Vườn cây DHGARDEN 180 94.98
19585    Dịch vụ truyền thông DHSERV 448 93.75
19586    Biểu thức logic DHLEXP 77 98.96
19825    Trimino DHTRIMI 16 98.25
19826    Tam giác DHTRI 18 81.82
19827    Tụ điện DHCIRCUI 45 95.54
19980    HBT1D HBT1D 74 97.08
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.