Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 366 96.91
6184    Chocolate Buying CBUYING 1533 92.70
6188    Cái túi 3 NTHUGE 404 96.15
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 839 95.71
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 217 94.98
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 815 96.43
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2271 93.83
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2484 93.02
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2627 92.78
6317    Ổn định STABLE 1467 94.78
6319    Mã số thuế TAXID 305 96.04
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 535 94.44
6453    Ghép số lớn NUMCON 1917 90.61
6527    Mua đất LANDK 171 93.30
6602    Đế chế VNEMPIRE 892 95.52
6604    Trò chơi VNINGAME 52 91.26
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 327 95.97
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 170 95.26
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 175 94.17
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 914 95.03
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 136 96.57
6896    Máy tính COMPUTER 232 97.70
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1896 93.00
7292    Tìm số FINDNUM 1162 87.30
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 130 89.21
8109    Nước đọng V11WATER 1371 92.64
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 116 98.33
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
8114    Tìm xâu V11STR 256 96.37
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 605 95.56
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3210 90.39
8165    VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu COLOREC 1400 95.59
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2605 92.42
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1300 93.97
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 1032 92.99
8195    Borrowing money DUGOVI 117 92.96
8719    Sequence queries UPIT 101 90.99
8760    Salesman SALESMAN 43 92.23
9015    FARMER LQDFARM 176 95.08
9027    KAMION KAMION 23 94.29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.