Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
12879    INFORMACIJE INFORMAC 84 94.02
12890    Biệt đội Lí lắc LTEAM 38 93.18
12904    Space Shuttle Experiments SPSE 6 100.00
12907    Knights in Chessboard KNCB 29 95.14
12940    Quản lí công ty 2 C11COMP 123 95.83
12941    Kiểm tra năng lực C11TEST 59 98.20
12963    Dãy số C11SEQ3 1094 89.90
12965    Vùng biển của Lulu LSEA 107 98.15
12970    Trò chơi xếp hình QTMOVE 16 97.06
13003    Bộ sưu tập đồng xu C11XU 17 94.29
13005    Cắt bảng C11CUT 401 94.47
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 153 96.69
13017    Dãy số SEARCH 842 95.54
13018    Tính sai WCALC 801 92.44
13019    Hai nhà máy điện nguyên tử NUCLEAR 465 96.01
13039    Cho thuê xe HIREHP 743 93.76
13060    Chuyến đi ngắn nhất TRIPHP 257 96.10
13061    Đường phố mùa lễ hội RIDERHP 226 95.93
13073    Tam giác vàng TRILAND 345 94.37
13074    Trồng nho GRAPE 208 96.32
13075    Vòng loại World Cup châu Á SOCCER 99 95.79
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 379 93.81
13100    Mê cung MECUNG 359 95.95
13103    Chu trình hoán vị PERC 178 96.02
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 231 95.77
13132    Chia vàng DGOLD 385 96.07
13133    Đường sắt Bắc-Nam NSRAIL 113 95.00
13145    Other search problem SEARCH1 277 96.83
13146    Lái xe SDRIVE 122 97.10
13148    Trò chơi thỏ RABGAME 194 94.16
13149    Nợ báo cáo SUBD 42 95.55
13151    Thám hiểm sao Mộc JUPI 76 95.19
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 774 95.20
13268    VOI 2013 - Trao đổi thông tin MESSAGE1 429 94.54
13269    VOI 2013 - Mạng truyền thông COMNET 830 95.29
13270    VOI 2013 - Trộn xâu STMERGE 938 93.30
13271    VOI 2013 - Hành trình du lịch TOURS13 912 93.62
13272    VOI 2013 - Sản xuất đồ chơi ORGAN 276 95.47
13786    RABGAME - Hard version RABGAME1 56 95.74
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 57 96.22
14932    Lowest Common Ancestor LCA 487 36.88
15254    Slitherlink THSL 7 66.67
15264    Pin Mặt trời VMPIN 9 92.31
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 210 93.07
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 167 93.27
15384    Vườn cây của ba VMSUBSTR 359 95.37
15386    Xe VMROOK 46 88.79
15389    Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VMMIRROR 54 92.37
15397    Nhân ma trận VMATRIX 254 95.34
15441    Trò chơi với những đồng xu VMCOINS 6 75.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.