Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 151 94.96
10199    Buổi hòa nhạc TCONCERT 154 91.68
10218    C11DK2 C11DK2 115 98.90
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 139 93.05
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 61 95.12
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 33 95.12
10271    Mã đi tuần LKNIGHT 338 92.32
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 312 94.26
10279    Dãy con không giảm dài nhất VOLIS 477 92.17
10280    Chỉnh sửa ảnh MARS 150 97.09
10281    Trao đổi VOEXC 110 94.43
10336    PLACE PLACE 208 97.68
10337    TRAKA TRAKA 75 97.86
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 1028 94.65
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 771 94.34
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1199 94.12
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1391 94.52
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 722 95.04
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 999 93.72
10555    Phát triển Quốc gia NKBUILD 195 96.38
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 34 94.89
11258    Dãy số QT QTSEQ 716 93.57
11550    Raldono và những tấm thẻ EUROCARD 30 98.41
11552    Raldono và trò chơi cá cược EUROBET 53 96.52
11569    Thử máy VMTEST 314 92.39
11626    Đừng bỏ cuộc VMQPOFI 41 80.67
11714    Mummy Maze VMMUMMY 50 94.47
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 14 100.00
11743    Raldono và công việc thực tập VMINTERN 19 94.59
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
11764    Làm mai mối VMRELATE 160 97.05
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
11775    Người yêu hòa bình VM3SETS 49 88.29
11778    Mua nhà VMQTREE 60 93.30
11819    Đổi chỗ VMSWAP 275 96.95
11820    Defense of the Awesome VMDOTA 25 96.00
11822    Very Simple OCR System VMVSOS 11 88.68
11880    The problem for kid MAUGIAO 661 92.87
11896    Cây VMTREE 23 91.41
11897    Chia nhóm VMGROUP 45 96.15
11898    Trò chơi với bảng số VMGAME 15 93.55
11938    Color Ball C11BC3 46 92.78
11974    Nhà hát lớn TP Hồ Chí Minh C11NHL 151 96.22
11978    Tên đẹp C11BEAU 711 93.76
11991    Đổi chổ C11SWAP 82 93.06
12028    Dãy số hoàn hảo C11PF 185 93.94
12069    Búp bê nga C11DOLL 221 96.81
12070    Bảng ô vuông C11TOUCH 351 95.68
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.