Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9876    Cấp số cộng LSCSC 86 26.12
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
10038    Above the Median KMEDIAN 470 50.56
10039    Cow Steeplechase KSTEEPLE 81 50.44
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 60 4.15
10168    Trồng hoa NTFLOWER 29 31.15
10173    String C11STR 65 25.91
10245    Ngày 31 tháng 12 GAME3112 340 50.54
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 53 52.27
10931    Online Bridge Searching ONBRIDGE 85 37.54
11267    Arnook Defensive Line KL11B 14 30.30
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
11874    Bữa tiệc NAIL 25 71.74
11887    Kiểm tra siêu máy tính TNHTEST 116 35.78
11899    Queen Game PK11E 9 17.24
11901    Paths in a Tree PK11I 11 41.18
11953    NKTable NKTABLE 328 21.97
12056    Nubulsa Expo FZ10B 3 33.33
12191    Cuộc thi lập trình PCONTEST 16 38.78
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 130 56.25
12254    Dãy ngoặc đúng NKBRACKE 420 25.65
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 61 57.76
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
13026    Dãy ngoặc đúng phân biệt DBRACKET 49 29.11
13123    Trồng nho 2 LQDGRAPE 22 27.05
13155    Đếm xâu CVPDROME 133 47.08
14736    Hình thang TRAPEZOI 37 67.16
15403    Cái giếng (bản khó) WELL2 1 50.00
15404    RLESTRING LSRLE 48 34.15
15665    Chỉ là phép nhân MTANUM 4 30.00
15846    Tree counting TREEK 23 32.00
15857    Heap Counting CHEAP 26 35.00
15862    Permutation counting DPER 169 56.85
15865    Morse decoding MORSEDEC 82 40.49
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 145 25.53
15878    Phần tử thứ K YPKTH 349 38.45
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 167 20.84
17191    Tong nghich dao C11NUM 15 15.24
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 7 14.04
19274    Operators BLOPER 314 19.20
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 26.88
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 208 44.04
20551    Sắp xếp HSPC14B 5 7.35
20552    Uốn vuông HSPC14C 50 51.12
20553    Đội mũ HSPC14D 68 56.95
20554    Siêu mũ HSPC14E 32 17.49
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.