Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6682    Số lượng số SNAD 93 28.57
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 28 45.45
6737    Mua vé xem phim MOVIES 178 31.63
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 203 55.73
6740    Xổ số LOTT 251 46.60
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 516 41.26
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.92
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 201 40.20
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 109 21.86
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.00
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 406 67.79
6820    Hai phép gán TWOREG 63 27.30
6857    Dãy số SNSEQ 238 53.38
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 319 22.15
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 854 38.05
6900    Hoán vị PER 99 44.71
6967    Quả Cân LASCALE 611 48.36
7036    Tráo bài NKCARD 450 93.85
7359    Sum SPSUM 201 21.08
7647    Hình chữ nhật REC04 118 41.57
7681    Tín hiệu SIGNAL 43 38.46
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 85 25.78
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 69 51.95
7776    Kind of a blur ANARC09I 40 43.55
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 74 43.16
7926    Knights KNIGHTS1 391 39.78
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 140 33.97
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 47 46.91
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 68 22.44
8043    ISPIS PBCISPIS 303 33.36
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 237 30.87
8096    Queue SPQUEUE 55 25.76
8588    Harbingers HARBINGE 65 25.70
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
8608    Perfect Rectangles PERREC 74 63.72
8656    TRI TRI_ 16 50.00
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 37 23.04
8971    LQDNUMBERS LQDNUMS 18 43.10
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 41 67.86
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 39 58.14
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
9067    Đồng hồ cát DHCAT 64 36.72
9083    Cafe WIFI TNHWIFI 144 41.98
9291    SPBINARY2 BINARY2 357 29.24
9495    Xoay đồng hồ CLOCK01 9 43.48
9521    Từ WORD01 30 18.32
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.