Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2549    Tổng các ước chung lớn nhất GCDSUM 199 25.81
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1415 35.27
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1810 33.64
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2062 36.31
2827    Hành Tinh Đá NSP 320 29.52
2961    Triomino Game TRIOMINO 66 43.68
2978    Vần hoàn hảo NPR 165 23.21
3023    Binary multiplication MUL2COM 32 38.99
3024    Ai là sếp BOSS 198 33.51
3025    34 đồng xu COIN34 899 25.90
3026    Lũy thừa POWER 602 40.46
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 441 34.83
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 408 32.22
3078    Copying DNA COPYDNA 9 11.84
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 667 20.01
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3790 44.01
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 931 35.41
3125    Đến trường QBSCHOOL 2194 25.61
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 112 23.32
3138    Các đại lý QBAGENTS 422 21.50
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 724 24.91
3140    Chip & Dale QBWIRE 54 27.18
3141    Tặng hoa QBFLOWER 44 25.75
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 37 32.82
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 39 16.05
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 56 23.26
3152    Xây nhà HOUSE 64 42.79
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 23 17.09
3161    Cắt bánh QBCAKE 133 20.27
3162    Tổng vector VECTOR 1199 29.42
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 1 4.35
3171    Phòng cháy FIRE 31 7.07
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 79 41.53
3173    Tách từ WS 165 34.64
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 26 26.15
3196    Divisibility Relation DIVREL 80 42.55
3197    Tree Construction TREECST 58 23.01
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 39 21.43
3266    K-query KQUERY 1130 29.53
3267    D-query DQUERY 913 41.11
3271    K-query II KQUERY2 299 23.33
3273    Order statistic set ORDERSET 420 35.90
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 318 16.46
3363    Svada SVADA 98 55.96
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.