Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 4.62
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 202 40.28
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 109 21.86
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.00
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 424 67.61
6820    Hai phép gán TWOREG 64 27.53
6857    Dãy số SNSEQ 240 53.54
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 327 22.47
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 932 38.52
6900    Hoán vị PER 102 45.27
6967    Quả Cân LASCALE 658 47.61
7036    Tráo bài NKCARD 475 93.09
7359    Sum SPSUM 204 21.18
7647    Hình chữ nhật REC04 119 41.79
7681    Tín hiệu SIGNAL 50 39.89
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 86 25.55
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 77 52.73
7776    Kind of a blur ANARC09I 42 42.42
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 75 41.71
7926    Knights KNIGHTS1 403 40.00
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 141 33.96
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 27 27.35
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 49 47.21
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 70 21.93
8043    ISPIS PBCISPIS 305 33.41
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 250 31.54
8096    Queue SPQUEUE 55 25.69
8588    Harbingers HARBINGE 74 27.63
8593    Covering the Corral CORRAL 44 44.52
8608    Perfect Rectangles PERREC 75 63.89
8656    TRI TRI_ 16 50.00
8657    The Bovine Accordion and Banjo Orchestra BAABO 38 23.18
8971    LQDNUMBERS LQDNUMS 21 45.90
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 41 67.86
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 40 57.95
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
9067    Đồng hồ cát DHCAT 67 36.31
9083    Cafe WIFI TNHWIFI 150 40.98
9291    SPBINARY2 BINARY2 390 30.09
9495    Xoay đồng hồ CLOCK01 9 43.48
9521    Từ WORD01 31 18.55
9617    Tuyến xe buýt BUS_ 17 22.64
9657    Thích hợp QMATCH 55 44.79
9658    Số không may mắn QULNUM 17 25.35
9876    Cấp số cộng LSCSC 86 26.12
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
10038    Above the Median KMEDIAN 470 50.52
10039    Cow Steeplechase KSTEEPLE 81 50.44
10046    Trò chơi ngọt ngào C11GAME1 60 4.15
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.