Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 5590 42.98
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 4043 34.54
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3806 44.05
973    Xâu con SUBSTR 3106 32.13
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 3010 33.47
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2785 29.50
2356    Lát gạch LATGACH 2668 33.35
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2390 35.07
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2312 43.04
3125    Đến trường QBSCHOOL 2197 25.63
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2166 44.07
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2064 36.31
934    Truyền tin MESSAGE 1978 30.26
3469    Quảng cáo ADS 1827 48.80
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1810 33.64
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1733 34.04
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1606 42.22
706    Nhân 1 MULONE 1570 22.48
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1489 44.72
733    Mountain Walking MTWALK 1442 26.50
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1416 35.33
4584    Đổi tiền DTDOI 1414 26.51
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1360 30.37
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1355 31.63
5423    Sequences SPSEQ 1311 33.10
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1293 29.69
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1266 25.05
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1246 30.37
3162    Tổng vector VECTOR 1199 29.42
3638    Word Counting WORDCNT 1191 26.14
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1166 38.52
3266    K-query KQUERY 1131 29.54
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1070 54.63
338    Roads ROADS 1060 23.01
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1054 40.28
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1038 42.10
4208    Coder Rating CRATE 1006 32.66
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 972 40.94
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 965 33.90
4259    Pilots MPILOT 962 48.44
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 956 66.66
3943    Nested Dolls MDOLLS 949 26.32
3530    Biến đổi số NUMBER 941 36.60
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 935 34.36
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 932 35.41
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 932 38.52
3267    D-query DQUERY 914 41.13
3025    34 đồng xu COIN34 900 25.92
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 884 28.40
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 883 43.77
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.