Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 4623 43.15
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3411 33.98
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3184 43.78
973    Xâu con SUBSTR 2674 31.42
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2593 33.10
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2463 28.75
2356    Lát gạch LATGACH 2409 33.82
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2063 42.93
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2038 34.28
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1851 44.09
3125    Đến trường QBSCHOOL 1851 25.07
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1783 35.63
934    Truyền tin MESSAGE 1755 29.86
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1556 33.96
3469    Quảng cáo ADS 1533 49.27
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1524 33.19
706    Nhân 1 MULONE 1508 22.63
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1411 41.88
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1271 44.07
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1237 34.29
733    Mountain Walking MTWALK 1213 26.13
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1210 30.04
4584    Đổi tiền DTDOI 1210 26.21
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1178 30.53
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1169 31.89
3638    Word Counting WORDCNT 1143 26.64
5423    Sequences SPSEQ 1136 32.96
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1100 38.79
3162    Tổng vector VECTOR 1093 28.99
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1075 24.99
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1030 29.16
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 999 53.95
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 956 40.47
3266    K-query KQUERY 933 29.10
338    Roads ROADS 928 22.43
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 903 41.64
4208    Coder Rating CRATE 902 32.89
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 870 33.96
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 865 39.90
3530    Biến đổi số NUMBER 859 36.32
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 831 35.72
3943    Nested Dolls MDOLLS 830 25.87
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 827 33.81
4259    Pilots MPILOT 821 47.43
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 820 37.86
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 816 43.41
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 810 28.18
3025    34 đồng xu COIN34 805 25.42
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 786 61.80
3267    D-query DQUERY 769 41.53
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.