Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 4904 43.04
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3600 33.95
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3357 43.61
973    Xâu con SUBSTR 2855 31.89
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2744 33.40
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2595 28.97
2356    Lát gạch LATGACH 2493 33.75
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2187 34.57
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2168 42.88
3125    Đến trường QBSCHOOL 1980 25.18
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1971 44.09
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1889 35.90
934    Truyền tin MESSAGE 1836 30.06
3469    Quảng cáo ADS 1622 48.70
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1615 34.09
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1602 33.41
706    Nhân 1 MULONE 1540 22.59
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1519 42.43
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1387 44.35
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1303 34.64
4584    Đổi tiền DTDOI 1299 26.31
733    Mountain Walking MTWALK 1291 25.95
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1260 30.06
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1248 31.71
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1210 30.41
5423    Sequences SPSEQ 1205 33.26
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1168 25.24
3638    Word Counting WORDCNT 1158 26.55
3162    Tổng vector VECTOR 1134 28.95
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1130 38.67
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1117 29.12
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1012 53.93
3266    K-query KQUERY 1009 28.69
338    Roads ROADS 1007 22.80
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 975 40.63
4208    Coder Rating CRATE 961 32.60
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 950 41.75
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 921 33.62
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 916 40.40
3530    Biến đổi số NUMBER 882 36.20
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 865 33.84
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 864 35.75
3943    Nested Dolls MDOLLS 864 25.89
4259    Pilots MPILOT 860 47.61
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 854 38.05
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 845 43.42
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 843 28.05
3025    34 đồng xu COIN34 840 25.41
3267    D-query DQUERY 823 41.47
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 823 63.01
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.