Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 5304 42.89
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3842 34.25
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3620 43.74
973    Xâu con SUBSTR 2992 31.99
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2886 33.28
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2700 29.27
2356    Lát gạch LATGACH 2582 33.53
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2308 34.84
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2272 43.03
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2116 44.16
3125    Đến trường QBSCHOOL 2092 25.43
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2007 36.31
934    Truyền tin MESSAGE 1925 30.23
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1751 33.55
3469    Quảng cáo ADS 1718 48.87
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1678 34.06
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1582 42.45
706    Nhân 1 MULONE 1560 22.51
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1442 44.48
733    Mountain Walking MTWALK 1383 26.32
4584    Đổi tiền DTDOI 1370 26.30
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1369 35.04
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1322 31.92
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1303 30.12
5423    Sequences SPSEQ 1269 33.42
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1230 25.13
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1227 30.36
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1203 29.21
3162    Tổng vector VECTOR 1176 29.24
3638    Word Counting WORDCNT 1163 26.30
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1154 38.53
3266    K-query KQUERY 1083 29.20
338    Roads ROADS 1039 22.93
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1037 54.21
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1035 40.56
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1008 42.00
4208    Coder Rating CRATE 993 32.59
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 965 40.87
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 952 33.78
4259    Pilots MPILOT 917 47.93
3530    Biến đổi số NUMBER 911 36.57
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 909 35.76
3943    Nested Dolls MDOLLS 903 25.99
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 898 34.10
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 898 38.37
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 893 65.31
3267    D-query DQUERY 885 40.98
3025    34 đồng xu COIN34 871 25.76
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 871 43.52
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 865 28.11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.