Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 4278 43.26
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3148 33.97
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 2946 43.60
973    Xâu con SUBSTR 2390 31.31
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2378 33.11
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2282 28.67
2356    Lát gạch LATGACH 2267 34.12
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1888 33.91
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1876 42.75
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1669 44.15
3125    Đến trường QBSCHOOL 1663 24.92
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1611 35.42
934    Truyền tin MESSAGE 1602 29.25
706    Nhân 1 MULONE 1460 22.81
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1437 33.65
3469    Quảng cáo ADS 1405 48.90
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1375 33.63
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1272 41.62
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1218 44.15
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1177 33.85
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1173 30.11
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1152 30.78
3638    Word Counting WORDCNT 1129 26.73
4584    Đổi tiền DTDOI 1117 26.13
733    Mountain Walking MTWALK 1103 26.69
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1072 38.70
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1068 32.47
3162    Tổng vector VECTOR 1048 29.08
5423    Sequences SPSEQ 1046 32.81
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 986 25.17
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 967 54.08
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 929 40.53
3703    Palindrome dài nhất PALINY 892 29.09
338    Roads ROADS 858 22.50
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 850 41.08
4208    Coder Rating CRATE 842 33.41
3266    K-query KQUERY 822 29.21
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 805 34.60
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 790 43.77
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 786 36.31
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 783 33.92
3943    Nested Dolls MDOLLS 780 25.67
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 776 39.69
3530    Biến đổi số NUMBER 771 36.37
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 769 37.64
3025    34 đồng xu COIN34 767 25.42
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 766 28.33
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 739 59.87
4259    Pilots MPILOT 727 46.51
940    Quan hệ COND 714 39.61
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.