Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 5684 43.08
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 4107 34.58
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3862 44.31
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 3150 33.72
973    Xâu con SUBSTR 3129 32.14
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2805 29.56
2356    Lát gạch LATGACH 2696 33.24
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2405 35.05
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2325 43.09
3125    Đến trường QBSCHOOL 2212 25.67
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2173 44.07
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2101 36.32
934    Truyền tin MESSAGE 1991 30.21
3469    Quảng cáo ADS 1847 48.88
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1826 33.62
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1750 34.04
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1621 42.14
706    Nhân 1 MULONE 1579 22.48
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1495 44.81
733    Mountain Walking MTWALK 1468 26.62
4584    Đổi tiền DTDOI 1433 26.57
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1422 35.27
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1374 31.71
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1372 30.36
5423    Sequences SPSEQ 1350 32.96
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1314 29.60
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1279 25.03
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1247 30.34
3162    Tổng vector VECTOR 1211 29.44
3638    Word Counting WORDCNT 1191 26.09
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1168 38.54
3266    K-query KQUERY 1146 29.60
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1079 54.61
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1067 40.20
338    Roads ROADS 1066 22.90
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1058 42.30
4208    Coder Rating CRATE 1008 32.61
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 1000 41.04
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 997 67.62
4259    Pilots MPILOT 980 48.43
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 970 33.89
3943    Nested Dolls MDOLLS 969 26.23
3530    Biến đổi số NUMBER 947 36.61
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 944 34.25
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 940 38.51
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 937 35.28
3267    D-query DQUERY 935 41.18
3025    34 đồng xu COIN34 907 25.81
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 891 28.48
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 885 43.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.