Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 5410 42.93
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3932 34.31
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3675 43.89
973    Xâu con SUBSTR 3059 32.02
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2944 33.33
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2744 29.36
2356    Lát gạch LATGACH 2615 33.45
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2350 34.89
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2299 42.98
3125    Đến trường QBSCHOOL 2162 25.55
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2135 44.20
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2037 36.38
934    Truyền tin MESSAGE 1959 30.26
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1767 33.55
3469    Quảng cáo ADS 1755 48.95
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1704 34.07
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1600 42.28
706    Nhân 1 MULONE 1566 22.53
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1464 44.51
733    Mountain Walking MTWALK 1424 26.60
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1392 35.16
4584    Đổi tiền DTDOI 1390 26.34
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1342 30.38
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1334 31.95
5423    Sequences SPSEQ 1284 33.30
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1254 29.63
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1250 25.05
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1234 30.37
3162    Tổng vector VECTOR 1191 29.36
3638    Word Counting WORDCNT 1180 26.20
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1158 38.51
3266    K-query KQUERY 1113 29.49
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1056 54.34
338    Roads ROADS 1046 22.95
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1040 40.56
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1018 42.04
4208    Coder Rating CRATE 1003 32.66
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 970 40.98
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 960 33.90
4259    Pilots MPILOT 943 48.28
3530    Biến đổi số NUMBER 935 36.72
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 923 35.45
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 923 38.44
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 917 34.13
3943    Nested Dolls MDOLLS 917 26.11
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 911 65.77
3267    D-query DQUERY 898 40.91
3025    34 đồng xu COIN34 884 25.89
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 878 43.64
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 870 28.19
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.