Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 4081 43.35
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3033 33.86
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 2844 43.73
973    Xâu con SUBSTR 2285 31.17
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2277 32.99
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2214 28.46
2356    Lát gạch LATGACH 2198 34.35
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1822 42.43
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1803 33.99
3125    Đến trường QBSCHOOL 1602 24.94
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1599 43.80
934    Truyền tin MESSAGE 1551 28.90
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1550 35.27
706    Nhân 1 MULONE 1428 22.74
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1405 33.84
3469    Quảng cáo ADS 1366 48.66
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1331 33.55
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1225 41.82
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1146 30.08
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1140 33.66
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1120 30.77
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1118 44.18
3638    Word Counting WORDCNT 1115 26.88
4584    Đổi tiền DTDOI 1074 26.06
733    Mountain Walking MTWALK 1063 26.99
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1058 38.67
3162    Tổng vector VECTOR 1016 28.99
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1006 32.88
5423    Sequences SPSEQ 997 33.09
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 944 53.89
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 943 25.26
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 908 40.76
3703    Palindrome dài nhất PALINY 834 28.81
338    Roads ROADS 822 22.15
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 814 40.95
4208    Coder Rating CRATE 810 33.48
3266    K-query KQUERY 778 29.50
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 766 33.85
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 766 43.78
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 763 34.91
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 763 36.88
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 761 39.68
3530    Biến đổi số NUMBER 749 36.36
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 748 37.78
3943    Nested Dolls MDOLLS 745 25.54
3025    34 đồng xu COIN34 744 25.19
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 743 28.42
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 719 58.91
940    Quan hệ COND 701 39.42
4259    Pilots MPILOT 701 46.61
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.