Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 5078 43.13
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3723 34.02
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3475 43.93
973    Xâu con SUBSTR 2924 31.86
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2802 33.51
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2668 29.11
2356    Lát gạch LATGACH 2540 33.53
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2248 34.66
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2230 42.84
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2054 44.30
3125    Đến trường QBSCHOOL 2048 25.31
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1953 36.12
934    Truyền tin MESSAGE 1884 30.07
3469    Quảng cáo ADS 1676 48.65
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1648 34.20
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1639 33.57
706    Nhân 1 MULONE 1551 22.62
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1550 42.14
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1397 44.32
733    Mountain Walking MTWALK 1334 26.08
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1333 34.84
4584    Đổi tiền DTDOI 1327 26.16
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1288 31.76
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1278 30.10
5423    Sequences SPSEQ 1226 33.39
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1220 30.34
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1195 25.42
3638    Word Counting WORDCNT 1160 26.52
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1159 29.08
3162    Tổng vector VECTOR 1154 29.04
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1145 38.54
3266    K-query KQUERY 1048 28.86
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1028 54.17
338    Roads ROADS 1027 22.90
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1016 40.50
4208    Coder Rating CRATE 981 32.64
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 976 41.96
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 944 40.68
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 938 33.59
3530    Biến đổi số NUMBER 903 36.50
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 893 35.70
4259    Pilots MPILOT 891 47.71
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 884 33.92
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 881 38.23
3943    Nested Dolls MDOLLS 877 25.88
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 863 43.46
3267    D-query DQUERY 861 41.07
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 858 28.08
3025    34 đồng xu COIN34 852 25.58
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 846 63.77
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.