Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 3994 43.43
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 2948 33.73
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 2753 43.88
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2206 33.02
973    Xâu con SUBSTR 2202 30.96
2356    Lát gạch LATGACH 2153 34.49
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2132 28.28
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1766 33.99
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1758 42.33
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1534 43.71
3125    Đến trường QBSCHOOL 1527 24.79
934    Truyền tin MESSAGE 1520 28.75
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1497 35.15
706    Nhân 1 MULONE 1413 22.70
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1365 33.77
3469    Quảng cáo ADS 1326 48.84
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1298 33.39
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1196 41.65
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1129 33.72
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1122 30.22
3638    Word Counting WORDCNT 1107 26.83
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1102 30.77
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1082 44.12
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1033 38.57
4584    Đổi tiền DTDOI 1033 25.70
733    Mountain Walking MTWALK 1011 27.23
3162    Tổng vector VECTOR 992 28.79
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 987 32.72
5423    Sequences SPSEQ 976 33.03
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 926 53.82
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 904 25.17
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 893 40.98
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 796 41.41
3703    Palindrome dài nhất PALINY 789 28.62
4208    Coder Rating CRATE 786 33.37
338    Roads ROADS 780 21.89
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 751 33.73
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 750 37.10
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 743 44.08
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 740 35.07
3943    Nested Dolls MDOLLS 739 25.43
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 738 39.48
3530    Biến đổi số NUMBER 736 36.33
3025    34 đồng xu COIN34 733 25.21
3266    K-query KQUERY 733 29.74
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 730 37.63
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 715 28.50
940    Quan hệ COND 686 39.06
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 684 57.15
935    Dãy số Catalan CATALAN 681 51.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.