Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 4641 43.15
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3416 33.95
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3191 43.78
973    Xâu con SUBSTR 2680 31.46
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2595 33.12
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2469 28.79
2356    Lát gạch LATGACH 2413 33.85
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2067 42.94
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2039 34.29
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1856 44.14
3125    Đến trường QBSCHOOL 1852 25.08
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1793 35.62
934    Truyền tin MESSAGE 1756 29.87
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1558 33.97
3469    Quảng cáo ADS 1539 49.35
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1526 33.21
706    Nhân 1 MULONE 1508 22.62
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1412 41.90
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1279 44.09
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1239 34.33
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1216 30.04
733    Mountain Walking MTWALK 1214 26.14
4584    Đổi tiền DTDOI 1211 26.21
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1179 30.53
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1170 31.89
3638    Word Counting WORDCNT 1144 26.65
5423    Sequences SPSEQ 1136 32.96
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1101 38.81
3162    Tổng vector VECTOR 1094 29.00
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1075 24.98
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1036 29.12
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 999 53.95
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 956 40.47
3266    K-query KQUERY 933 29.02
338    Roads ROADS 930 22.48
4208    Coder Rating CRATE 904 32.82
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 903 41.65
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 870 33.96
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 868 39.92
3530    Biến đổi số NUMBER 861 36.31
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 832 35.74
3943    Nested Dolls MDOLLS 831 25.89
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 827 33.79
4259    Pilots MPILOT 823 47.47
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 820 37.86
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 816 43.39
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 812 28.14
3025    34 đồng xu COIN34 805 25.39
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 792 61.98
3267    D-query DQUERY 772 41.58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.