Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 5328 42.94
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3876 34.29
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3643 43.80
973    Xâu con SUBSTR 3009 31.99
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2899 33.29
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2710 29.27
2356    Lát gạch LATGACH 2596 33.46
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2317 34.82
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2285 43.04
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2125 44.18
3125    Đến trường QBSCHOOL 2115 25.45
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2020 36.33
934    Truyền tin MESSAGE 1940 30.27
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1755 33.55
3469    Quảng cáo ADS 1740 48.99
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1688 34.10
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1588 42.46
706    Nhân 1 MULONE 1561 22.51
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1450 44.42
733    Mountain Walking MTWALK 1392 26.41
4584    Đổi tiền DTDOI 1381 26.31
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1373 35.10
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1340 30.36
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1322 31.91
5423    Sequences SPSEQ 1277 33.36
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1236 25.12
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1231 30.38
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1216 29.30
3162    Tổng vector VECTOR 1186 29.33
3638    Word Counting WORDCNT 1163 26.27
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1155 38.54
3266    K-query KQUERY 1091 29.31
338    Roads ROADS 1041 22.91
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1041 54.15
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1035 40.58
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1011 42.03
4208    Coder Rating CRATE 995 32.60
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 966 40.89
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 954 33.81
4259    Pilots MPILOT 926 48.03
3530    Biến đổi số NUMBER 920 36.73
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 917 35.64
3943    Nested Dolls MDOLLS 907 26.04
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 904 38.29
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 900 34.09
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 896 65.37
3267    D-query DQUERY 887 41.01
3025    34 đồng xu COIN34 878 25.85
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 871 43.53
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 866 28.13
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.