Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 5566 42.96
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 4024 34.50
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3790 44.01
973    Xâu con SUBSTR 3104 32.13
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2995 33.44
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2779 29.48
2356    Lát gạch LATGACH 2659 33.32
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2377 35.02
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2312 43.04
3125    Đến trường QBSCHOOL 2194 25.61
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2165 44.06
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2062 36.31
934    Truyền tin MESSAGE 1977 30.25
3469    Quảng cáo ADS 1826 48.79
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1810 33.64
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1732 34.07
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1606 42.22
706    Nhân 1 MULONE 1569 22.49
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1488 44.70
733    Mountain Walking MTWALK 1442 26.50
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1415 35.26
4584    Đổi tiền DTDOI 1411 26.54
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1359 30.39
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1355 31.63
5423    Sequences SPSEQ 1309 33.14
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1293 29.69
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1266 25.07
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1245 30.38
3162    Tổng vector VECTOR 1199 29.42
3638    Word Counting WORDCNT 1190 26.15
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1166 38.52
3266    K-query KQUERY 1130 29.53
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1070 54.63
338    Roads ROADS 1060 23.01
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1052 40.25
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1037 42.09
4208    Coder Rating CRATE 1006 32.66
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 972 40.94
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 965 33.90
4259    Pilots MPILOT 960 48.42
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 953 66.63
3943    Nested Dolls MDOLLS 946 26.38
3530    Biến đổi số NUMBER 940 36.58
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 934 34.36
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 932 38.52
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 931 35.41
3267    D-query DQUERY 913 41.11
3025    34 đồng xu COIN34 899 25.90
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 883 28.38
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 882 43.75
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.