Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 4411 43.20
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3236 33.95
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3030 43.44
973    Xâu con SUBSTR 2491 31.35
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2427 33.12
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2350 28.77
2356    Lát gạch LATGACH 2323 34.07
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 1932 42.63
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 1923 34.00
3125    Đến trường QBSCHOOL 1733 25.04
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 1726 43.95
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1657 35.30
934    Truyền tin MESSAGE 1631 29.36
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1500 33.76
706    Nhân 1 MULONE 1480 22.71
3469    Quảng cáo ADS 1451 48.90
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1420 33.76
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1333 41.64
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1241 44.24
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1193 34.03
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1184 30.08
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1163 30.66
4584    Đổi tiền DTDOI 1163 26.14
733    Mountain Walking MTWALK 1149 26.79
3638    Word Counting WORDCNT 1132 26.69
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1080 32.25
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1077 38.77
5423    Sequences SPSEQ 1068 32.94
3162    Tổng vector VECTOR 1066 28.80
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 997 25.05
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 979 53.91
3703    Palindrome dài nhất PALINY 944 28.71
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 934 40.54
338    Roads ROADS 879 22.60
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 861 41.06
4208    Coder Rating CRATE 851 33.49
3266    K-query KQUERY 833 29.27
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 825 34.32
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 805 39.72
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 802 43.71
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 798 34.01
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 796 35.91
3530    Biến đổi số NUMBER 789 36.33
3943    Nested Dolls MDOLLS 787 25.63
3025    34 đồng xu COIN34 781 25.32
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 780 28.16
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 780 37.80
4259    Pilots MPILOT 752 46.39
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 751 60.19
940    Quan hệ COND 722 39.76
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.