Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 5671 43.07
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 4092 34.57
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3849 44.17
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 3149 33.72
973    Xâu con SUBSTR 3121 32.13
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2802 29.55
2356    Lát gạch LATGACH 2691 33.31
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2402 35.05
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2325 43.10
3125    Đến trường QBSCHOOL 2210 25.66
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2172 44.07
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 2093 36.32
934    Truyền tin MESSAGE 1989 30.22
3469    Quảng cáo ADS 1842 48.82
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1824 33.64
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1749 34.08
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1620 42.16
706    Nhân 1 MULONE 1579 22.48
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1494 44.80
733    Mountain Walking MTWALK 1460 26.60
4584    Đổi tiền DTDOI 1429 26.57
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1421 35.29
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1371 31.69
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1369 30.34
5423    Sequences SPSEQ 1344 33.02
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1310 29.69
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1273 25.04
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1246 30.36
3162    Tổng vector VECTOR 1208 29.41
3638    Word Counting WORDCNT 1191 26.09
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1168 38.54
3266    K-query KQUERY 1140 29.53
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1076 54.60
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1066 40.26
338    Roads ROADS 1065 22.91
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 1056 42.26
4208    Coder Rating CRATE 1008 32.61
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 998 40.99
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 981 67.14
4259    Pilots MPILOT 975 48.46
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 968 33.88
3943    Nested Dolls MDOLLS 967 26.43
3530    Biến đổi số NUMBER 945 36.60
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 943 34.25
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 937 35.36
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 937 38.49
3267    D-query DQUERY 932 41.17
3025    34 đồng xu COIN34 906 25.80
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 890 28.46
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 885 43.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.