Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1779    Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) LIQ 5232 42.90
1781    Dãy con tăng dài nhất (bản khó) LIS 3791 34.18
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 3593 43.73
973    Xâu con SUBSTR 2972 31.92
1091    Giá trị lớn nhất QMAX 2872 33.27
1301    Floyd hoặc Dijkstra ( Cơ bản ) FLOYD 2688 29.26
2356    Lát gạch LATGACH 2554 33.59
1098    Giá trị lớn nhất ver2 QMAX2 2282 34.82
1286    Huyền thoại Lục Vân Tiên MINK 2249 42.98
1287    Chiến trường Ô qua KAGAIN 2089 44.33
3125    Đến trường QBSCHOOL 2085 25.40
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1979 36.22
934    Truyền tin MESSAGE 1909 30.21
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1713 33.54
3469    Quảng cáo ADS 1699 48.85
1305    Một chút về Huffman Tree HEAP1 1658 34.12
4213    Lát gạch 4 LATGACH4 1570 42.36
706    Nhân 1 MULONE 1555 22.58
1337    Cặp ghép không trọng số MATCH1 1419 44.43
733    Mountain Walking MTWALK 1380 26.25
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1357 34.95
4584    Đổi tiền DTDOI 1346 26.16
1692    Cô gái chăn bò COWGIRL 1315 31.90
1309    Lập lịch sửa chữa ô tô CAR 1295 30.12
5423    Sequences SPSEQ 1254 33.58
1809    Vòng số nguyên tố PCIRCLE 1225 30.35
995    Đoạn con có tổng lớn nhất GSS 1224 25.17
3703    Palindrome dài nhất PALINY 1191 29.21
3162    Tổng vector VECTOR 1169 29.20
3638    Word Counting WORDCNT 1162 26.42
1686    Chơi bi-a 1 lỗ CHEAT 1152 38.51
3266    K-query KQUERY 1076 29.18
338    Roads ROADS 1033 22.88
3878    Rectangles Perimeter MMAXPER 1032 54.18
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 1029 40.47
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 992 42.09
4208    Coder Rating CRATE 989 32.68
4332    Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 CREC01 951 40.78
1315    Dãy nghịch thế độ dài K KINV 945 33.73
3530    Biến đổi số NUMBER 910 36.63
4259    Pilots MPILOT 910 47.82
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 898 35.61
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 894 38.43
938    Thang máy vũ trụ ELEVATOR 892 34.07
3943    Nested Dolls MDOLLS 891 25.90
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 884 65.04
3267    D-query DQUERY 882 40.98
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 867 43.53
3025    34 đồng xu COIN34 866 25.69
1524    Đoạn cao trào của bản nhạc THEME 863 28.10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.