Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
24915    Bé và bảng số VMRESTO 216 97.72
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 82 89.00
24946    Thành phố cổ VMTOWN 56 96.10
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 35 88.04
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 46 97.56
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.33
24977    Cắt cây VMCUT2 89 94.91
24978    Các sợi dây VMROPES 36 97.35
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 76 96.31
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 199 96.07
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 376 95.54
25879    Bảng số BGBOARD 184 95.55
25880    Đếm tour BGTRAVEL 134 94.14
25881    MAGIC BGMAGIC 190 95.62
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 190 96.27
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 169 94.12
26036    Xếp phòng VOROOM 187 96.97
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 794 94.69
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 275 94.04
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 129 95.88
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 220 92.69
26127    Đốn Cây VODONCAY 173 94.43
26134    Hậu cần VOHAUCAN 249 95.94
26675    Ngắm sao VPHSTAR 8 96.08
26676    Tính hệ số VPHRANK 16 96.83
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 104 96.22
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 160 90.04
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 68 95.39
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 88 97.28
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 150 95.85
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 196 93.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.