Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 342 94.58
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2229 91.40
5723    Cái túi 2 DTTUI2 685 95.09
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 491 96.98
5788    King vs Knights NTKING 62 97.55
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 366 96.91
6184    Chocolate Buying CBUYING 1562 92.72
6188    Cái túi 3 NTHUGE 407 96.06
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 871 95.72
6224    Trò chơi với những viên bi CNMARBLE 494 97.31
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 217 94.98
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 844 96.36
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2345 93.74
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2537 92.89
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2681 92.84
6317    Ổn định STABLE 1483 94.71
6319    Mã số thuế TAXID 305 96.04
6359    Rocks Game ROCKS 315 93.08
6364    Need For Speed SBOOST 536 94.44
6453    Ghép số lớn NUMCON 1941 90.61
6527    Mua đất LANDK 174 93.33
6561    Time Travel TTRAVEL 304 93.15
6602    Đế chế VNEMPIRE 912 95.50
6604    Trò chơi VNINGAME 52 91.26
6610    Cắt bảng CUTBOARD 30 97.58
6671    Xe buýt MBUS 328 96.00
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 96.55
6808    Tổng trên cây SUMTREE 170 95.26
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 175 94.17
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 937 94.94
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 136 96.57
6896    Máy tính COMPUTER 248 97.52
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 43 97.66
6952    Cách nhiệt INSUL 1934 93.00
6969    Mực in INKPRINT 183 95.44
6970    KINGDOMS KINGDOMS 22 96.20
7292    Tìm số FINDNUM 1175 87.31
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 141 89.40
8109    Nước đọng V11WATER 1380 92.65
8110    Hội hoa V11HH 103 96.55
8111    Du lịch V11TOUR 116 98.33
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 93 95.39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.