Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
3825    Lại đồ thị GRAPH 220 94.75
3838    Tuyến xe du lich hội trợ SHUTTLE 43 76.40
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 74 89.84
3840    Revamping Trails REVAMP 698 93.66
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 658 94.88
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 469 95.68
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 160 92.22
3892    Trồng cây GARDEN25 148 97.65
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2242 92.26
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1159 95.50
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 365 94.69
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 138 89.56
4252    Dragon Football PERNALTY 114 97.75
4255    BARICA BARICAVN 461 97.17
4274    LSORT LSORTVN 161 95.05
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 177 95.67
4334    Highway Advertising HWAYADS 70 97.51
4353    Masking Tape MASKTAPE 60 96.78
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 417 93.79
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1209 95.01
4540    Lâu đài cát CTNEWS 609 93.25
4544    Palindrome String TOPALIN 372 95.59
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 137 96.84
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
4590    Nuga chia kẹo NSC 74 94.72
4592    Clear Numbers CLEAR 289 93.19
4596    A Marble Game MARBLE 158 94.61
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 180 95.76
4606    Who is the winner WINNER 43 95.77
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 134 97.51
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 216 90.62
4614    Hàng cây FIRS 1291 93.78
4615    Chuỗi từ CHAIN2 747 94.42
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 361 96.95
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 138 95.02
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
4654    Tam giác AREATRI 208 91.02
4655    Hoán vị PERMUT 35 92.00
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 253 93.76
5052    Ô ăn quan CVP00001 52 88.48
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 321 94.68
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.