Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3839    Thị trường chứng khoán STOCK 74 89.84
3840    Revamping Trails REVAMP 668 93.56
3841    Cô giáo dạy toán, phần I CRUELL 649 94.79
3842    Cô giáo dạy toán, phần II CRUELL2 457 95.74
3858    Xách valy về nước GOHOME 35 95.16
3859    K - Không đơn độc KKDD 156 92.60
3892    Trồng cây GARDEN25 146 97.64
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2158 92.18
3956    VOI09 Nút st - xung yếu STNODE 1092 95.63
3957    VOI09 Đường lên Bái Đính PAGODA 358 94.61
4220    Help Conan 15 ! MAXARR3 135 89.55
4252    Dragon Football PERNALTY 111 97.64
4255    BARICA BARICAVN 445 97.34
4274    LSORT LSORTVN 152 95.64
4296    The God-land HCN3D 36 96.45
4333    Dragon Shooting DRASHOOT 168 95.52
4334    Highway Advertising HWAYADS 69 97.50
4353    Masking Tape MASKTAPE 60 96.78
4362    Group separation FSOFT 7 100.00
4418    OR Xâu MNE07 416 93.79
4482    KOKOS MKOKOS 62 96.41
4512    Bulls and Cows CTNBULLS 1147 95.11
4540    Lâu đài cát CTNEWS 596 93.38
4544    Palindrome String TOPALIN 364 95.54
4545    Non-decreasing sequence TOINCSEQ 135 96.81
4553    Convert to Fraction CTF 180 95.66
4575    Self-divisible Number SELFDIV 42 92.71
4590    Nuga chia kẹo NSC 72 94.52
4592    Clear Numbers CLEAR 283 93.20
4596    A Marble Game MARBLE 154 94.53
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 170 95.85
4606    Who is the winner WINNER 43 96.45
4612    Quân Joker Rô DIAMOND 130 97.66
4613    Đường đi trên cây TREEPATH 212 90.60
4614    Hàng cây FIRS 1243 93.72
4615    Chuỗi từ CHAIN2 690 94.41
4625    Chuyên gia ruồi FOCUS 342 96.89
4636    Điểm và đoạn thẳng POINTS2 47 92.86
4637    Robot ROBOT2 137 95.14
4653    Dàn đèn màu LAMP 17 96.72
4654    Tam giác AREATRI 201 90.94
4655    Hoán vị PERMUT 35 92.00
4660    Binary palindrome BINPAL 18 90.24
4661    Maximum area SMAX 93 97.00
5052    Ô ăn quan CVP00001 50 88.38
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 308 94.68
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 52 96.57
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.