Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 145 29.78
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 403 42.32
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
4601    2 xe ủi LQDXEUI 215 63.54
3025    34 đồng xu COIN34 767 25.42
5849    A cộng B version 2 POST2 91 12.03
5271    A Coin Game XOINC 132 60.81
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
10038    Above the Median KMEDIAN 388 51.60
3646    Adventure Tourism ATOURISM 38 17.47
3024    Ai là sếp BOSS 173 34.53
3467    Aladdin ALADDIN 310 44.24
6743    Ăn khoai POTATO 493 41.38
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 18.75
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 87 29.12
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 78 53.46
3974    Another Tree Problem MTREE 476 37.50
4839    Ant PA06ANT 205 44.10
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 28 27.61
11267    Arnook Defensive Line KL11B 12 26.97
5462    Art Plagiarism AP 27 47.06
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 50 57.39
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
1093    Bảo vệ BAOVE 503 28.08
20561    Bất lặp HSPC14L 209 34.51
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 60 59.74
342    Bốc sỏi NK05MNIM 463 31.65
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 608 20.12
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 521 23.63
1338    Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu MATCH2 539 38.03
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 291 27.16
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 92 28.98
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
4427    Ball game BALLGAME 143 19.54
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 75 20.42
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1445    Báo động đỏ ALERT 50 21.57
3944    Bee Walk MBEEWALK 351 70.00
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 189 43.10
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 380 67.96
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 122 54.95
3530    Biến đổi số NUMBER 771 36.37
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
4021    Bipalindrome MBIPALIN 241 44.71
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.