Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 143 29.61
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 398 42.22
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
4601    2 xe ủi LQDXEUI 210 63.33
3025    34 đồng xu COIN34 731 25.17
5849    A cộng B version 2 POST2 79 11.23
5271    A Coin Game XOINC 126 61.24
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
10038    Above the Median KMEDIAN 364 51.61
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
3024    Ai là sếp BOSS 163 35.96
3467    Aladdin ALADDIN 300 44.75
6743    Ăn khoai POTATO 470 41.29
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 77 28.37
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 78 53.46
3974    Another Tree Problem MTREE 448 37.84
4839    Ant PA06ANT 188 45.49
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 23 31.07
11267    Arnook Defensive Line KL11B 12 26.97
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 49 57.02
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
1093    Bảo vệ BAOVE 472 27.67
20561    Bất lặp HSPC14L 195 34.85
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 58 59.60
342    Bốc sỏi NK05MNIM 424 31.61
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 578 20.16
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 490 23.19
1338    Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu MATCH2 490 38.91
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 277 27.09
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 91 28.89
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
4427    Ball game BALLGAME 138 19.16
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 72 20.80
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.23
1445    Báo động đỏ ALERT 49 21.37
3944    Bee Walk MBEEWALK 340 69.48
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 184 42.56
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 372 67.63
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 122 54.95
3530    Biến đổi số NUMBER 736 36.33
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 59 65.22
4021    Bipalindrome MBIPALIN 234 44.39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.