Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 159 30.05
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 410 42.63
5372    Ếch con LQDFROG 110 35.78
4601    2 xe ủi LQDXEUI 233 63.73
3025    34 đồng xu COIN34 906 25.80
5849    A cộng B version 2 POST2 131 15.05
5271    A Coin Game XOINC 149 60.78
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 27 27.35
10038    Above the Median KMEDIAN 472 50.43
3646    Adventure Tourism ATOURISM 40 18.01
3024    Ai là sếp BOSS 199 33.12
3467    Aladdin ALADDIN 354 44.03
6743    Ăn khoai POTATO 529 41.75
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 32 17.34
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 114 29.33
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 82 48.00
3974    Another Tree Problem MTREE 571 38.72
4839    Ant PA06ANT 251 41.53
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 30 28.26
11267    Arnook Defensive Line KL11B 14 30.30
5462    Art Plagiarism AP 28 47.13
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 53 52.27
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
1093    Bảo vệ BAOVE 588 28.78
20561    Bất lặp HSPC14L 217 33.33
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 61 57.76
342    Bốc sỏi NK05MNIM 539 32.77
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 23 39.73
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 669 20.03
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 737 24.90
1338    Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu MATCH2 622 39.19
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 342 27.29
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 98 29.04
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 7 14.04
11874    Bữa tiệc NAIL 25 71.74
4427    Ball game BALLGAME 172 20.02
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 84 21.14
4503    Ball game 3 BALGAME3 37 16.02
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1445    Báo động đỏ ALERT 50 21.04
3944    Bee Walk MBEEWALK 377 69.81
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 208 43.96
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 130 56.25
3530    Biến đổi số NUMBER 945 36.60
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 424 67.61
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3023    Binary multiplication MUL2COM 32 38.99
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 62 64.58
4021    Bipalindrome MBIPALIN 257 44.29
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.