Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
7036    Tráo bài NKCARD 428 93.71
4195    GCD Determinant MSE08H 15 84.21
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3833    Tresnja TRES 83 73.64
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
3733    Trezor TREZOR 30 73.08
3865    Reljef RELJEF 25 70.73
3944    Bee Walk MBEEWALK 341 69.53
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 373 67.68
1316    Đảo giấu vàng GOLD 226 67.67
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 40 67.27
3881    Majstor MAJSTOR 331 67.23
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
2079    Trò chơi vòng số IVANA 188 66.18
14736    Hình thang TRAPEZOI 31 66.07
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 59 65.22
3982    String problem MSTRING 184 65.12
3877    Cvjetici CVJETICI 198 65.05
3753    GONDOR GONDOR 364 63.62
4601    2 xe ủi LQDXEUI 212 63.22
5949    May cờ MKFLAGS 200 63.19
8608    Perfect Rectangles PERREC 70 63.16
20558    Chơi nhảy HSPC14I 346 62.97
3876    Tablica TABLIC 215 62.56
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
5271    A Coin Game XOINC 126 61.24
3882    Cijevi CIJEVI 172 61.03
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 75 60.59
4083    Tele Broadcast MTELE 39 60.47
4378    Twofive TABLE5X5 16 60.42
3732    Slikar SLIKAR 129 60.07
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 60 59.74
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 37 59.49
15862    Permutation counting DPER 144 59.16
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 71 58.64
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 704 58.43
3933    Minimum Permutation MMINPER 105 58.15
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 8 57.14
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 49 57.02
3363    Svada SVADA 97 56.81
3122    Lights LIGHTS 138 56.59
20553    Đội mũ HSPC14D 65 56.08
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 195 55.94
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.