Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
7036    Tráo bài NKCARD 451 93.86
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
4195    GCD Determinant MSE08H 17 81.82
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
3833    Tresnja TRES 85 74.05
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
3944    Bee Walk MBEEWALK 368 70.35
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 41 67.86
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 407 67.74
3881    Majstor MAJSTOR 339 67.22
2079    Trò chơi vòng số IVANA 204 66.94
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
3865    Reljef RELJEF 27 66.67
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
14736    Hình thang TRAPEZOI 36 66.15
3877    Cvjetici CVJETICI 211 66.04
3982    String problem MSTRING 203 65.47
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
8608    Perfect Rectangles PERREC 74 63.72
1316    Đảo giấu vàng GOLD 244 63.72
5949    May cờ MKFLAGS 209 63.49
4601    2 xe ủi LQDXEUI 223 63.48
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 823 63.01
3876    Tablica TABLIC 219 62.70
20558    Chơi nhảy HSPC14I 370 62.38
3753    GONDOR GONDOR 429 62.33
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
5271    A Coin Game XOINC 140 60.98
4083    Tele Broadcast MTELE 40 60.92
4378    Twofive TABLE5X5 18 60.78
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 76 60.47
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
3732    Slikar SLIKAR 134 59.43
3933    Minimum Permutation MMINPER 108 58.80
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 39 58.14
15862    Permutation counting DPER 159 57.78
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 61 57.76
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
20553    Đội mũ HSPC14D 68 56.95
3122    Lights LIGHTS 141 56.65
3363    Svada SVADA 97 56.54
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 126 55.91
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 204 55.82
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
3970    Convert to Decimal Base System MCONVERT 5 55.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.