Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 21 94.34
7036    Tráo bài NKCARD 476 93.09
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
4195    GCD Determinant MSE08H 17 81.82
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3833    Tresnja TRES 89 74.81
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
11874    Bữa tiệc NAIL 25 71.74
3944    Bee Walk MBEEWALK 377 69.81
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 41 67.86
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 424 67.61
3881    Majstor MAJSTOR 342 67.38
14736    Hình thang TRAPEZOI 37 67.16
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 981 67.14
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 66.67
3865    Reljef RELJEF 27 66.67
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
3877    Cvjetici CVJETICI 213 66.20
2079    Trò chơi vòng số IVANA 218 65.85
3982    String problem MSTRING 203 65.47
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 62 64.58
8608    Perfect Rectangles PERREC 75 63.89
4601    2 xe ủi LQDXEUI 233 63.73
4083    Tele Broadcast MTELE 45 63.44
1316    Đảo giấu vàng GOLD 249 63.23
5949    May cờ MKFLAGS 212 62.98
3876    Tablica TABLIC 220 62.79
3753    GONDOR GONDOR 460 61.76
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
5271    A Coin Game XOINC 149 60.78
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 78 60.57
20558    Chơi nhảy HSPC14I 381 60.21
3732    Slikar SLIKAR 137 60.00
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
3933    Minimum Permutation MMINPER 111 59.24
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 40 57.95
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 61 57.76
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
20553    Đội mũ HSPC14D 69 57.24
4378    Twofive TABLE5X5 21 56.72
15862    Permutation counting DPER 172 56.46
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 130 56.25
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 207 55.99
3363    Svada SVADA 98 55.96
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
3122    Lights LIGHTS 149 55.59
3970    Convert to Decimal Base System MCONVERT 5 55.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.