Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 20 94.23
7036    Tráo bài NKCARD 437 93.69
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
4195    GCD Determinant MSE08H 16 80.95
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3733    Trezor TREZOR 32 74.07
3833    Tresnja TRES 85 74.05
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
3944    Bee Walk MBEEWALK 354 70.03
9065    Hàng rào nhỏ nhất TNHFENCE 18 68.75
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 384 68.05
9045    Người yêu của pirate CFLAG2 40 67.27
14736    Hình thang TRAPEZOI 34 67.21
3881    Majstor MAJSTOR 338 67.16
2079    Trò chơi vòng số IVANA 200 66.85
3865    Reljef RELJEF 27 66.67
3894    Bouncing Balls BOBALLS 4 66.67
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
3877    Cvjetici CVJETICI 208 65.80
3982    String problem MSTRING 197 65.28
1316    Đảo giấu vàng GOLD 235 65.19
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
3753    GONDOR GONDOR 392 63.70
4601    2 xe ủi LQDXEUI 216 63.62
8608    Perfect Rectangles PERREC 73 63.55
5949    May cờ MKFLAGS 208 63.27
3876    Tablica TABLIC 219 62.70
20558    Chơi nhảy HSPC14I 361 62.29
3644    Winning Strategy WINSTRAT 8 61.54
3882    Cijevi CIJEVI 173 61.14
4062    Rob Mini-Safe MSAFE 76 60.82
5271    A Coin Game XOINC 135 60.79
4378    Twofive TABLE5X5 18 60.78
4083    Tele Broadcast MTELE 39 60.47
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 752 60.22
11871    Captain Qs Treasure FUKU11G 5 60.00
11873    Round Trip FUKU11J 3 60.00
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 60 59.74
9063    Shuffling cards SHUFFLEK 37 59.49
3732    Slikar SLIKAR 131 59.49
3933    Minimum Permutation MMINPER 106 58.33
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
15862    Permutation counting DPER 152 57.43
3122    Lights LIGHTS 140 56.69
20553    Đội mũ HSPC14D 67 56.67
3363    Svada SVADA 97 56.54
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 201 56.15
5680    SHEEP NTSHEEP 170 55.69
3970    Convert to Decimal Base System MCONVERT 5 55.56
4156    PLAHTE PLAHTE 10 55.56
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.