Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
9659     Những chiếc lá mùa thu C11DK1 151 29.86
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 407 42.51
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
4601    2 xe ủi LQDXEUI 219 63.85
3025    34 đồng xu COIN34 824 25.35
5849    A cộng B version 2 POST2 101 13.34
5271    A Coin Game XOINC 138 60.70
4422    A Dwarf - N Snow Whites ADWFNSNW 1 1.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
10038    Above the Median KMEDIAN 425 50.44
3646    Adventure Tourism ATOURISM 38 17.47
3024    Ai là sếp BOSS 185 33.15
3467    Aladdin ALADDIN 317 44.85
6743    Ăn khoai POTATO 510 41.16
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 17.72
4212    Another Longest Increasing Subsequence Problem LIS2VN 93 28.68
4194    Another Lucky Numbers MSE08G 80 48.56
3974    Another Tree Problem MTREE 508 38.19
4839    Ant PA06ANT 214 43.71
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 29 27.94
11267    Arnook Defensive Line KL11B 14 30.30
5462    Art Plagiarism AP 28 47.67
10247    Bản đồ DOMINO DOMINO88 52 51.91
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
1093    Bảo vệ BAOVE 544 28.25
20561    Bất lặp HSPC14L 210 34.34
12851    Bậc thầy pha chế rượu QTANCOL 61 57.76
342    Bốc sỏi NK05MNIM 489 31.29
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 634 20.10
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 591 23.58
1338    Bộ ghép đầy đủ trọng số cực tiểu MATCH2 565 38.31
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 309 26.94
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 93 28.57
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
11874    Bữa tiệc NAIL 25 73.33
4427    Ball game BALLGAME 151 19.63
4444    Ball Game (version 2) BALGAME2 75 20.42
4503    Ball game 3 BALGAME3 33 17.30
1133    Bảng quan hệ REL7 1 0.22
1445    Báo động đỏ ALERT 50 21.57
3944    Bee Walk MBEEWALK 367 70.31
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 197 43.14
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 398 68.60
12215    Biến đổi hoán vị ROPER 125 55.78
3530    Biến đổi số NUMBER 871 36.34
12908    Binary Matrix BNMT 4 28.57
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
10037    Binary Sudoku KBSUDOKU 60 65.00
4021    Bipalindrome MBIPALIN 251 44.68
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.