Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4895 89.87
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 4482 88.51
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4406 85.87
2210    Xếp hàng NKLINEUP 4008 90.69
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3888 91.35
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3830 84.87
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3616 92.02
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3464 92.59
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3462 90.35
2795    Steps VSTEPS 3331 91.29
2187    Hội trường NKREZ 3226 91.40
3198    Xúc xắc bò BONES 3099 91.12
2352    Nối mạng NKCABLE 3051 91.90
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 3022 90.86
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2828 92.78
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2811 93.35
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2781 91.37
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2776 92.37
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2717 92.55
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2696 92.09
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2673 92.19
2203    Dãy số NKSEQ 2652 91.31
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2502 93.55
2645    TRIP LEM3 2471 92.04
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2420 94.01
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2338 91.22
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2321 91.60
2740    KMIN KMIN 2290 92.29
3631    Gửi thư NKLETTER 2280 92.39
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2277 93.25
12192    Dãy số AMSSEQ 2232 93.24
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2221 93.01
2240    Số huyền bí MYSTERY 2179 90.42
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2155 93.43
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 2140 92.23
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2116 84.82
6453    Ghép số lớn NUMCON 2112 90.23
6952    Cách nhiệt INSUL 2046 92.46
2874    Phân Trang PTRANG 2021 93.21
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1984 92.29
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1962 92.72
2779    Nối Xích NOIXICH 1954 91.49
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1877 94.60
2892    Cơ số H BASEH 1866 88.32
2117    Bus NKBUS 1815 85.88
2536    Chấm điểm V8SCORE 1787 92.03
3202    Quay bánh xe ROTATION 1781 91.74
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
2861    Chia nhóm BCDIV 1779 93.40
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.