Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4985 89.79
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 4578 88.52
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4489 85.79
2210    Xếp hàng NKLINEUP 4069 90.64
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3936 91.33
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3855 84.89
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3656 91.89
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3511 90.28
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3495 92.57
2795    Steps VSTEPS 3425 91.10
2187    Hội trường NKREZ 3261 91.37
3198    Xúc xắc bò BONES 3138 91.13
2352    Nối mạng NKCABLE 3131 91.70
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 3102 90.88
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2858 92.80
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2845 93.25
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2840 91.19
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2822 92.33
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2762 92.48
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2708 92.07
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2700 92.12
2203    Dãy số NKSEQ 2679 91.29
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2537 93.53
2645    TRIP LEM3 2494 92.00
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2454 93.99
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2381 91.21
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2328 91.55
3631    Gửi thư NKLETTER 2314 92.34
2740    KMIN KMIN 2309 92.27
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2301 93.18
12192    Dãy số AMSSEQ 2265 93.22
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2241 93.02
2240    Số huyền bí MYSTERY 2230 90.45
6453    Ghép số lớn NUMCON 2172 90.06
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2171 93.44
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 2169 92.20
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2143 84.88
6952    Cách nhiệt INSUL 2084 92.40
2874    Phân Trang PTRANG 2045 93.19
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1996 92.25
2779    Nối Xích NOIXICH 1996 91.45
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1969 92.71
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1955 94.46
2892    Cơ số H BASEH 1913 88.32
2117    Bus NKBUS 1839 85.76
2861    Chia nhóm BCDIV 1815 93.37
2536    Chấm điểm V8SCORE 1814 91.88
3202    Quay bánh xe ROTATION 1784 91.75
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.