Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3951 89.34
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3739 88.29
3620    Số phong phú NKABD 3626 86.14
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3585 85.14
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3391 84.64
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3271 90.75
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3159 90.97
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3003 91.88
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2867 90.65
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2818 92.77
2187    Hội trường NKREZ 2716 91.19
2795    Steps VSTEPS 2714 91.76
3198    Xúc xắc bò BONES 2596 91.38
2352    Nối mạng NKCABLE 2548 91.46
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2473 91.18
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2352 92.21
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2344 92.17
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2328 92.31
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2321 92.74
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2305 93.55
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2295 92.30
2203    Dãy số NKSEQ 2273 91.02
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2118 94.12
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2104 91.55
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2072 93.58
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2020 92.72
2645    TRIP LEM3 2012 92.22
3631    Gửi thư NKLETTER 2004 92.32
2740    KMIN KMIN 1970 92.93
2240    Số huyền bí MYSTERY 1919 90.17
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1916 84.82
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1907 91.67
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1907 93.89
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1832 93.61
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1779 92.50
12192    Dãy số AMSSEQ 1752 93.87
6952    Cách nhiệt INSUL 1745 93.03
6453    Ghép số lớn NUMCON 1726 90.75
2892    Cơ số H BASEH 1724 88.42
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1706 92.35
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1703 92.63
2779    Nối Xích NOIXICH 1701 91.97
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1692 93.82
3202    Quay bánh xe ROTATION 1605 92.00
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1585 92.59
2536    Chấm điểm V8SCORE 1577 91.88
2874    Phân Trang PTRANG 1566 93.37
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1540 94.23
3778    COUNT N COUNTCBG 1503 90.28
2781    Mua vé tàu hoả QBTICKET 1495 91.68
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.