Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4400 89.65
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 4062 88.52
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3982 85.71
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3666 90.80
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3626 84.73
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3493 91.34
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3311 91.93
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3155 92.82
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3148 90.52
2795    Steps VSTEPS 2987 91.54
2187    Hội trường NKREZ 2950 91.32
3198    Xúc xắc bò BONES 2844 91.45
2352    Nối mạng NKCABLE 2766 91.71
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2754 90.94
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2576 93.57
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2572 92.39
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2571 92.02
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2566 92.74
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2518 92.22
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2464 92.33
2203    Dãy số NKSEQ 2436 91.09
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2413 93.05
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2257 94.14
2645    TRIP LEM3 2248 92.15
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2222 93.86
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2209 91.70
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2142 91.45
2740    KMIN KMIN 2140 92.79
3631    Gửi thư NKLETTER 2125 92.37
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2119 92.89
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2073 93.60
2240    Số huyền bí MYSTERY 2037 90.44
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1997 84.70
12192    Dãy số AMSSEQ 1961 93.80
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1959 93.69
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1891 92.68
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1889 92.61
6453    Ghép số lớn NUMCON 1879 90.58
6952    Cách nhiệt INSUL 1872 92.95
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1827 92.62
2892    Cơ số H BASEH 1784 88.29
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
2874    Phân Trang PTRANG 1771 93.25
2779    Nối Xích NOIXICH 1768 91.99
2536    Chấm điểm V8SCORE 1718 92.11
3202    Quay bánh xe ROTATION 1685 92.03
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1662 94.89
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1638 94.15
2117    Bus NKBUS 1636 87.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.