Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3786 89.33
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3656 88.34
3620    Số phong phú NKABD 3527 85.98
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3493 85.15
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3322 84.49
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3190 90.89
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3044 90.82
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 2941 91.83
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2749 90.83
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2733 92.84
2795    Steps VSTEPS 2638 91.74
2187    Hội trường NKREZ 2637 91.18
3198    Xúc xắc bò BONES 2526 91.50
2352    Nối mạng NKCABLE 2485 91.34
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2403 91.29
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2299 92.12
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2257 93.55
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2256 92.27
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2247 92.28
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2237 92.73
2203    Dãy số NKSEQ 2232 90.96
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2210 92.21
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2074 94.05
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2046 91.45
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1992 93.63
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 1972 92.68
2645    TRIP LEM3 1965 92.22
3631    Gửi thư NKLETTER 1962 92.61
2740    KMIN KMIN 1941 92.99
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1883 84.73
2240    Số huyền bí MYSTERY 1877 90.20
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1851 91.73
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1807 93.93
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1785 93.68
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1734 92.55
6952    Cách nhiệt INSUL 1714 93.00
2892    Cơ số H BASEH 1701 88.36
6453    Ghép số lớn NUMCON 1678 90.76
12192    Dãy số AMSSEQ 1676 93.96
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1675 92.32
2779    Nối Xích NOIXICH 1668 91.94
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1650 92.74
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1644 93.81
3202    Quay bánh xe ROTATION 1581 92.04
2536    Chấm điểm V8SCORE 1537 91.80
2874    Phân Trang PTRANG 1512 93.29
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1500 94.48
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1493 92.53
3778    COUNT N COUNTCBG 1467 90.34
2117    Bus NKBUS 1459 87.71
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.