Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4534 89.69
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 4174 88.53
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4095 85.68
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3766 90.80
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3671 84.80
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3580 91.38
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3388 92.01
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3237 92.71
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3215 90.41
2795    Steps VSTEPS 3056 91.46
2187    Hội trường NKREZ 3045 91.36
3198    Xúc xắc bò BONES 2905 91.46
2352    Nối mạng NKCABLE 2847 91.73
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2805 91.03
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2636 92.80
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2633 93.53
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2624 91.95
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2610 92.43
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2561 92.19
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2521 92.14
2203    Dãy số NKSEQ 2515 91.18
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2492 92.97
2645    TRIP LEM3 2310 92.18
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2307 94.10
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2284 93.83
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2242 91.77
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2198 91.44
2740    KMIN KMIN 2186 92.60
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2151 92.95
3631    Gửi thư NKLETTER 2145 92.41
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2121 93.62
2240    Số huyền bí MYSTERY 2082 90.50
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2028 93.85
12192    Dãy số AMSSEQ 2024 93.84
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2019 84.65
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1978 92.60
6453    Ghép số lớn NUMCON 1921 90.57
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1904 92.67
6952    Cách nhiệt INSUL 1903 93.02
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1859 92.50
2874    Phân Trang PTRANG 1833 93.37
2892    Cơ số H BASEH 1802 88.36
2779    Nối Xích NOIXICH 1798 91.94
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
2536    Chấm điểm V8SCORE 1748 92.08
3202    Quay bánh xe ROTATION 1727 91.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1715 94.90
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1671 94.18
2117    Bus NKBUS 1668 87.38
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.