Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3625 89.24
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3569 88.28
3620    Số phong phú NKABD 3433 85.88
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3383 85.03
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3239 84.33
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3069 90.85
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2945 90.65
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 2838 91.67
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2659 90.90
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2628 92.83
2187    Hội trường NKREZ 2558 91.19
2795    Steps VSTEPS 2542 91.77
3198    Xúc xắc bò BONES 2416 91.69
2352    Nối mạng NKCABLE 2403 91.25
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2319 91.26
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2256 92.13
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2192 92.36
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2164 92.19
2203    Dãy số NKSEQ 2163 90.97
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2158 92.18
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2149 92.65
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2139 93.66
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2017 93.97
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2008 91.39
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 1934 92.55
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1917 93.79
3631    Gửi thư NKLETTER 1916 92.53
2645    TRIP LEM3 1894 92.15
2740    KMIN KMIN 1853 93.12
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1844 84.63
2240    Số huyền bí MYSTERY 1815 90.14
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1807 91.75
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1717 93.78
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1710 94.05
6952    Cách nhiệt INSUL 1681 93.05
2892    Cơ số H BASEH 1671 88.35
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1667 92.63
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1644 92.44
2779    Nối Xích NOIXICH 1637 92.08
6453    Ghép số lớn NUMCON 1627 90.74
12192    Dãy số AMSSEQ 1609 93.80
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1581 92.77
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1569 93.81
3202    Quay bánh xe ROTATION 1556 92.00
2536    Chấm điểm V8SCORE 1491 91.70
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1463 94.60
2874    Phân Trang PTRANG 1453 93.14
2781    Mua vé tàu hoả QBTICKET 1420 91.63
3778    COUNT N COUNTCBG 1415 90.40
2117    Bus NKBUS 1414 87.61
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.