Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4221 89.47
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3931 88.41
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3812 85.46
3620    Số phong phú NKABD 3802 86.33
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3515 84.77
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3495 90.69
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3357 91.24
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3191 91.97
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3007 92.78
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3002 90.56
2795    Steps VSTEPS 2865 91.72
2187    Hội trường NKREZ 2855 91.27
3198    Xúc xắc bò BONES 2738 91.43
2352    Nối mạng NKCABLE 2670 91.61
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2624 91.19
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2476 92.08
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2476 93.53
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2449 92.29
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2446 92.42
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2436 92.90
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2371 92.34
2203    Dãy số NKSEQ 2369 91.14
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2267 93.13
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2173 94.16
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2170 91.73
2645    TRIP LEM3 2151 92.24
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2074 92.80
2740    KMIN KMIN 2073 92.71
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2073 93.70
3631    Gửi thư NKLETTER 2070 92.38
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2041 91.57
2240    Số huyền bí MYSTERY 1989 90.35
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1968 93.62
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1954 84.59
12192    Dãy số AMSSEQ 1878 93.80
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1863 93.83
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1840 92.57
6453    Ghép số lớn NUMCON 1817 90.84
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1799 92.55
6952    Cách nhiệt INSUL 1793 93.03
2892    Cơ số H BASEH 1762 88.15
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1751 92.39
2779    Nối Xích NOIXICH 1737 91.99
2874    Phân Trang PTRANG 1690 93.23
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1662 92.59
2536    Chấm điểm V8SCORE 1654 91.97
3202    Quay bánh xe ROTATION 1640 91.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1590 94.94
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1582 94.17
2117    Bus NKBUS 1571 87.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.