Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4087 89.37
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3811 88.30
3620    Số phong phú NKABD 3697 86.21
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3688 85.33
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3437 84.67
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3334 90.65
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3220 91.03
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3114 91.93
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2936 90.50
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2920 92.73
2187    Hội trường NKREZ 2792 91.20
2795    Steps VSTEPS 2781 91.74
3198    Xúc xắc bò BONES 2649 91.42
2352    Nối mạng NKCABLE 2610 91.56
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2530 91.20
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2411 92.17
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2396 92.23
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2376 92.33
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2370 93.47
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2370 92.77
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2327 92.33
2203    Dãy số NKSEQ 2313 91.06
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2136 94.14
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2131 91.64
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2126 93.38
2645    TRIP LEM3 2050 92.20
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2044 92.75
3631    Gửi thư NKLETTER 2032 92.35
2740    KMIN KMIN 2022 92.79
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1980 91.57
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1957 93.75
2240    Số huyền bí MYSTERY 1949 90.27
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1931 84.74
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1872 93.60
12192    Dãy số AMSSEQ 1806 93.81
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1803 92.54
6453    Ghép số lớn NUMCON 1765 90.71
6952    Cách nhiệt INSUL 1763 93.00
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1762 93.82
2892    Cơ số H BASEH 1741 88.12
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1735 92.54
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1726 92.38
2779    Nối Xích NOIXICH 1717 91.96
3202    Quay bánh xe ROTATION 1621 91.90
2874    Phân Trang PTRANG 1619 93.37
2536    Chấm điểm V8SCORE 1612 91.91
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1605 92.55
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1552 94.21
2117    Bus NKBUS 1526 87.84
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1519 95.11
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.