Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4644 89.74
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 4287 88.46
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4211 85.84
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3875 90.73
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3761 91.32
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3754 84.86
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3481 92.09
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3315 92.65
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3308 90.38
2795    Steps VSTEPS 3141 91.43
2187    Hội trường NKREZ 3098 91.36
3198    Xúc xắc bò BONES 2986 91.49
2352    Nối mạng NKCABLE 2904 91.79
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2872 90.95
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2715 92.83
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2676 93.52
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2670 92.40
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2660 91.67
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2605 92.14
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2573 92.17
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2554 92.91
2203    Dãy số NKSEQ 2549 91.19
2645    TRIP LEM3 2382 92.18
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2381 93.70
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2345 94.11
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2280 91.62
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2255 91.38
2740    KMIN KMIN 2231 92.26
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2188 93.54
3631    Gửi thư NKLETTER 2183 92.40
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2173 93.01
2240    Số huyền bí MYSTERY 2128 90.41
12192    Dãy số AMSSEQ 2100 93.59
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2074 93.78
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2055 84.76
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 2047 92.50
6952    Cách nhiệt INSUL 1985 92.74
6453    Ghép số lớn NUMCON 1968 90.61
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1935 92.69
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1930 92.41
2874    Phân Trang PTRANG 1886 93.20
2779    Nối Xích NOIXICH 1853 91.66
2892    Cơ số H BASEH 1826 88.24
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1759 94.85
2536    Chấm điểm V8SCORE 1753 92.09
3202    Quay bánh xe ROTATION 1740 91.92
2117    Bus NKBUS 1724 87.03
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1685 94.21
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.