Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1486 87.75
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3585 85.14
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 380 87.51
2166    Khuôn thép STEEL 131 87.79
2187    Hội trường NKREZ 2716 91.19
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 959 94.06
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 298 93.21
2203    Dãy số NKSEQ 2273 91.02
2204    Hang động NKSPILJA 227 95.89
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3271 90.75
2224    Team Selection NKTEAM 740 93.03
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 644 95.63
2227    IOI05 Mountains NKMOU 84 91.17
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 80 90.59
2229    Lubenica LUBENICA 1118 94.31
2232    Sân golf NKGOLF 603 96.33
2240    Số huyền bí MYSTERY 1919 90.17
2243    Mạng máy tính NKONEARC 981 91.43
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1360 93.92
2249    Police NKPOLICE 502 95.53
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2344 92.17
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1134 94.22
2253    A1 NKA1 139 87.79
2255    IOI07 Miners NKMINERS 225 93.09
2259    Chia đa giác NKPOLY 324 95.52
2262    Tung đồng xu NKTOSS 643 92.75
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3159 90.97
2265    Đa giác NKPOLI 320 92.65
2266    Tách từ NKSEV 595 92.78
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 877 92.40
2289    Người đưa thư NKPOS 761 88.95
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 355 95.87
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 565 84.54
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 358 94.39
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3951 89.34
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1916 84.82
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1585 92.59
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1051 92.68
2304    Monkey island NKTRAFIC 49 92.75
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 275 94.00
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 378 94.43
2333    Billboard painting NKPANO 191 94.01
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 169 89.09
2348    Mạng truyền tin NKNET 259 86.48
2352    Nối mạng NKCABLE 2548 91.46
2354    Distance NKDIST 92 86.29
2366    Chuyển NKSTEP 824 90.84
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1026 92.83
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 908 92.68
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.