Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1841 85.68
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4498 85.79
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 462 87.04
2166    Khuôn thép STEEL 144 86.49
2187    Hội trường NKREZ 3265 91.38
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1253 93.38
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 69 83.44
2198    Leaves NKLEAVES 364 93.07
2203    Dãy số NKSEQ 2682 91.28
2204    Hang động NKSPILJA 237 95.45
2210    Xếp hàng NKLINEUP 4077 90.65
2224    Team Selection NKTEAM 825 93.35
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 713 95.28
2227    IOI05 Mountains NKMOU 94 90.24
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 87 90.15
2229    Lubenica LUBENICA 1369 93.72
2232    Sân golf NKGOLF 731 95.97
2240    Số huyền bí MYSTERY 2231 90.45
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1155 91.32
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1735 93.34
2249    Police NKPOLICE 638 95.35
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2708 92.07
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1349 94.38
2253    A1 NKA1 146 88.09
2255    IOI07 Miners NKMINERS 253 93.42
2259    Chia đa giác NKPOLY 349 95.29
2262    Tung đồng xu NKTOSS 730 92.54
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3942 91.33
2265    Đa giác NKPOLI 385 91.94
2266    Tách từ NKSEV 746 93.07
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 936 92.45
2289    Người đưa thư NKPOS 875 88.89
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 383 95.61
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 617 82.92
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 442 94.04
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4989 89.80
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2143 84.88
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1996 92.25
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1229 92.50
2304    Monkey island NKTRAFIC 53 93.58
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 297 94.12
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 417 93.97
2333    Billboard painting NKPANO 216 93.80
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 188 89.96
2348    Mạng truyền tin NKNET 287 86.95
2352    Nối mạng NKCABLE 3133 91.70
2354    Distance NKDIST 99 86.77
2366    Chuyển NKSTEP 866 91.01
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1201 92.83
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 973 92.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.