Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1571 87.85
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3812 85.46
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 401 87.89
2166    Khuôn thép STEEL 133 88.10
2187    Hội trường NKREZ 2855 91.27
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1085 93.91
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 65 82.95
2198    Leaves NKLEAVES 310 93.27
2203    Dãy số NKSEQ 2369 91.14
2204    Hang động NKSPILJA 229 95.92
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3495 90.69
2224    Team Selection NKTEAM 756 93.12
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 667 95.34
2227    IOI05 Mountains NKMOU 87 90.79
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 82 90.19
2229    Lubenica LUBENICA 1179 94.29
2232    Sân golf NKGOLF 649 96.31
2240    Số huyền bí MYSTERY 1989 90.35
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1055 91.40
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1475 94.12
2249    Police NKPOLICE 534 95.44
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2449 92.29
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1188 94.16
2253    A1 NKA1 143 88.25
2255    IOI07 Miners NKMINERS 229 93.04
2259    Chia đa giác NKPOLY 330 95.32
2262    Tung đồng xu NKTOSS 665 92.86
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3357 91.24
2265    Đa giác NKPOLI 328 92.35
2266    Tách từ NKSEV 641 92.77
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 886 92.38
2289    Người đưa thư NKPOS 791 89.07
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 360 95.82
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 581 84.45
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 364 94.41
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4221 89.47
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1954 84.59
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1662 92.59
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1070 92.64
2304    Monkey island NKTRAFIC 51 93.30
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 283 94.06
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 395 94.48
2333    Billboard painting NKPANO 198 93.77
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 179 89.18
2348    Mạng truyền tin NKNET 269 86.72
2352    Nối mạng NKCABLE 2670 91.61
2354    Distance NKDIST 92 86.06
2366    Chuyển NKSTEP 836 90.93
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1066 92.87
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 923 92.63
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.