Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1815 85.88
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4406 85.87
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 453 87.41
2166    Khuôn thép STEEL 141 87.13
2187    Hội trường NKREZ 3226 91.40
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 1236 93.60
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 68 83.67
2198    Leaves NKLEAVES 359 93.10
2203    Dãy số NKSEQ 2652 91.31
2204    Hang động NKSPILJA 236 95.57
2210    Xếp hàng NKLINEUP 4008 90.69
2224    Team Selection NKTEAM 821 93.36
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 707 95.26
2227    IOI05 Mountains NKMOU 93 90.33
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 85 90.04
2229    Lubenica LUBENICA 1338 93.70
2232    Sân golf NKGOLF 725 95.96
2240    Số huyền bí MYSTERY 2179 90.42
2243    Mạng máy tính NKONEARC 1143 91.29
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1721 93.35
2249    Police NKPOLICE 619 95.29
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2696 92.09
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1339 94.40
2253    A1 NKA1 145 88.05
2255    IOI07 Miners NKMINERS 253 93.42
2259    Chia đa giác NKPOLY 348 95.29
2262    Tung đồng xu NKTOSS 723 92.55
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3888 91.35
2265    Đa giác NKPOLI 382 91.89
2266    Tách từ NKSEV 743 93.06
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 933 92.43
2289    Người đưa thư NKPOS 867 88.89
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 383 95.61
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 613 82.98
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 436 94.00
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4895 89.87
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2116 84.82
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1983 92.29
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 1226 92.49
2304    Monkey island NKTRAFIC 53 93.58
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 296 94.11
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 415 93.96
2333    Billboard painting NKPANO 216 93.80
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 187 89.62
2348    Mạng truyền tin NKNET 286 86.94
2352    Nối mạng NKCABLE 3051 91.90
2354    Distance NKDIST 99 86.77
2366    Chuyển NKSTEP 862 91.06
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 1195 92.87
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 965 92.71
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.