Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
6317    Ổn định STABLE 1489 94.71
4596    A Marble Game MARBLE 179 93.94
2253    A1 NKA1 144 88.29
17541    ACM ACMNB 825 94.22
20497    Aladdin và cây đèn cầy VMCANDLE 331 87.31
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
2647    ARITHMETIC PROGRESSION LEM5 707 95.55
12656    Assassin Creed ASSASSIN 91 96.79
17619    Bà Nà VOTELPH 33 92.91
21086    Bài toán số 7 VOSSEVEN 558 91.93
12216    Bàn cờ PCHESS4 36 93.03
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 234 95.83
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1280 93.77
12218    Bảng màu TCOCOLOR 16 94.29
12070    Bảng ô vuông C11TOUCH 354 95.60
20645    Bảng quan hệ VMREL6 96 97.28
15377    Bảo mật ngân hàng VMCODE 74 95.47
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1759 94.85
12975    Bảo vệ thành phố VODEFEND 37 97.81
2599    Bậc Palindrome LSPALIN 80 96.76
3334    Bật đèn LITES 1454 95.58
12770    Bắn máy bay C11TRCNT 937 95.09
14452    Bốn hoán vị FOURPOS 57 95.88
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 136 96.57
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 28 94.12
13003    Bộ sưu tập đồng xu C11XU 17 94.29
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2872 90.95
9074    Bán dừa KPLANK 1439 94.94
9154    Bán hàng KTREEC 232 96.74
25879    Bảng số BGBOARD 192 95.70
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 142 90.18
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 246 95.16
4255    BARICA BARICAVN 509 97.00
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
24915    Bé và bảng số VMRESTO 218 97.73
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 82 89.00
17544    Beads BEADSNB 731 95.34
21312    Biến đổi số VOSNUM 81 96.15
12844    Biểu thức 0 9 QTCAL 16 88.46
19586    Biểu thức logic DHLEXP 79 98.97
12890    Biệt đội Lí lắc LTEAM 38 93.18
3178    Bi-a POOL 11 94.34
23793    Biểu thức DHEXP 1104 91.96
2333    Billboard painting NKPANO 212 93.74
2969    Bin Laden BINLADEN 1286 95.06
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
21808    Binary Rectangles PBCRECT 42 94.44
9656    Binpacking BINPACK 218 95.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.