Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 177 89.02
17541    ACM ACMNB 850 94.03
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 56 96.96
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
5165    Allowance ALLOW 98 95.28
12192    Dãy số AMSSEQ 2231 93.24
2870    Kiến ANT 1048 86.96
4654    Tam giác AREATRI 229 91.03
12656    Assassin Creed ASSASSIN 93 96.81
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2320 91.61
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 181 93.32
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 744 94.34
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 1101 95.32
3720    Bò Ba-ri BARIC 181 97.33
4255    BARICA BARICAVN 516 97.02
2892    Cơ số H BASEH 1862 88.31
2861    Chia nhóm BCDIV 1774 93.38
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 236 95.87
17544    Beads BEADSNB 777 94.71
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 1002 95.18
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 987 90.26
25879    Bảng số BGBOARD 202 95.58
25881    MAGIC BGMAGIC 194 95.67
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 385 95.55
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 194 96.32
25880    Đếm tour BGTRAVEL 144 94.20
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 387 93.86
2969    Bin Laden BINLADEN 1321 94.95
9656    Binpacking BINPACK 231 95.81
4660    Binary palindrome BINPAL 23 92.98
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 252 92.63
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 231 95.97
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 814 92.88
22043    Bob xây nhà BOB 150 97.21
3198    Xúc xắc bò BONES 3097 91.14
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3455 90.34
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 774 95.20
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 35 94.93
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2773 92.39
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 163 96.53
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 67 93.29
9616    The country of heaven C11BC1 256 92.31
10118    Robin C11BC2 1383 94.29
11938    Color Ball C11BC3 54 90.05
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 28 94.12
11978    Tên đẹp C11BEAU 785 93.05
10055    Tính toán C11CAL 631 92.21
12593    Hang động C11CAVE 1266 93.06
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.