Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 204 87.46
17541    ACM ACMNB 859 94.00
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 56 96.96
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 46 96.33
5165    Allowance ALLOW 100 94.29
12192    Dãy số AMSSEQ 2255 93.21
2870    Kiến ANT 1076 86.66
4654    Tam giác AREATRI 234 91.00
12656    Assassin Creed ASSASSIN 94 96.82
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2328 91.55
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 189 93.21
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 746 94.25
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 1105 95.17
3720    Bò Ba-ri BARIC 184 97.36
4255    BARICA BARICAVN 517 97.03
2892    Cơ số H BASEH 1913 88.32
2861    Chia nhóm BCDIV 1814 93.37
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 237 95.88
17544    Beads BEADSNB 792 94.54
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 1006 95.19
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 987 90.26
25879    Bảng số BGBOARD 203 95.60
25881    MAGIC BGMAGIC 195 95.67
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 386 95.57
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 195 96.34
25880    Đếm tour BGTRAVEL 146 94.26
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 388 93.87
2969    Bin Laden BINLADEN 1328 94.86
9656    Binpacking BINPACK 234 95.75
4660    Binary palindrome BINPAL 25 93.22
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 252 92.63
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 233 95.89
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 861 92.88
22043    Bob xây nhà BOB 151 97.21
3198    Xúc xắc bò BONES 3137 91.13
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3509 90.28
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 774 95.20
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 35 94.93
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2821 92.33
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 164 96.56
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 67 93.29
9616    The country of heaven C11BC1 258 92.24
10118    Robin C11BC2 1431 94.25
11938    Color Ball C11BC3 56 90.24
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 28 94.12
11978    Tên đẹp C11BEAU 794 92.86
10055    Tính toán C11CAL 635 92.26
12593    Hang động C11CAVE 1270 93.07
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.