Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 124 89.08
17541    ACM ACMNB 720 94.55
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 42 97.19
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
12192    Dãy số AMSSEQ 1878 93.80
2870    Kiến ANT 977 87.05
4654    Tam giác AREATRI 212 91.12
12656    Assassin Creed ASSASSIN 91 96.79
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2170 91.73
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 161 92.88
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 645 93.82
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 971 95.32
3720    Bò Ba-ri BARIC 154 97.21
4255    BARICA BARICAVN 484 97.11
2892    Cơ số H BASEH 1762 88.15
2861    Chia nhóm BCDIV 1474 93.51
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 228 95.71
17544    Beads BEADSNB 629 95.90
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 895 95.46
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 973 90.75
25879    Bảng số BGBOARD 174 95.85
25881    MAGIC BGMAGIC 188 95.59
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 347 95.67
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 186 96.18
25880    Đếm tour BGTRAVEL 132 94.86
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 374 93.84
2969    Bin Laden BINLADEN 1212 95.20
9656    Binpacking BINPACK 183 95.89
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 244 92.46
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 195 95.97
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 662 93.51
22043    Bob xây nhà BOB 141 97.67
3198    Xúc xắc bò BONES 2738 91.43
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3002 90.56
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 744 95.16
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 33 94.62
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2446 92.42
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 145 96.63
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 64 93.10
9616    The country of heaven C11BC1 216 93.09
10118    Robin C11BC2 1124 94.84
11938    Color Ball C11BC3 45 92.74
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
11978    Tên đẹp C11BEAU 693 93.71
10055    Tính toán C11CAL 599 92.20
12593    Hang động C11CAVE 1057 93.09
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.