Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 123 89.03
17541    ACM ACMNB 705 94.56
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 41 97.11
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
12192    Dãy số AMSSEQ 1806 93.81
2870    Kiến ANT 961 87.02
4654    Tam giác AREATRI 211 91.08
12656    Assassin Creed ASSASSIN 91 96.78
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2131 91.64
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 158 92.82
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 608 93.68
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 949 95.32
3720    Bò Ba-ri BARIC 149 97.31
4255    BARICA BARICAVN 478 97.08
2892    Cơ số H BASEH 1741 88.12
2861    Chia nhóm BCDIV 1419 93.43
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 226 95.68
17544    Beads BEADSNB 605 95.84
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 853 95.55
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 958 90.76
25879    Bảng số BGBOARD 174 95.85
25881    MAGIC BGMAGIC 187 95.58
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 346 95.79
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 185 96.17
25880    Đếm tour BGTRAVEL 126 94.64
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 373 94.11
2969    Bin Laden BINLADEN 1157 95.39
9656    Binpacking BINPACK 174 95.53
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 243 92.61
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 181 95.83
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 636 93.45
22043    Bob xây nhà BOB 139 97.65
3198    Xúc xắc bò BONES 2649 91.42
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2936 90.50
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 735 95.12
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 33 94.62
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2376 92.33
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 139 96.58
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 64 93.10
9616    The country of heaven C11BC1 210 93.20
10118    Robin C11BC2 1048 94.95
11938    Color Ball C11BC3 45 92.74
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
11978    Tên đẹp C11BEAU 679 93.86
10055    Tính toán C11CAL 581 92.06
12593    Hang động C11CAVE 1025 92.96
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.