Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 143 89.47
17541    ACM ACMNB 819 94.32
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 54 97.32
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
12192    Dãy số AMSSEQ 2089 93.61
2870    Kiến ANT 1031 87.03
4654    Tam giác AREATRI 219 91.03
12656    Assassin Creed ASSASSIN 91 96.79
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2274 91.69
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 168 93.30
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 722 94.25
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 1089 95.39
3720    Bò Ba-ri BARIC 173 97.26
4255    BARICA BARICAVN 508 97.00
2892    Cơ số H BASEH 1824 88.32
2861    Chia nhóm BCDIV 1645 93.39
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 234 95.82
17544    Beads BEADSNB 728 95.33
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 964 95.27
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 984 90.34
25879    Bảng số BGBOARD 192 95.70
25881    MAGIC BGMAGIC 192 95.64
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 381 95.60
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 192 96.30
25880    Đếm tour BGTRAVEL 142 94.15
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 381 93.82
2969    Bin Laden BINLADEN 1280 95.05
9656    Binpacking BINPACK 218 95.85
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 248 92.56
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 215 95.88
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 749 93.23
22043    Bob xây nhà BOB 148 97.74
3198    Xúc xắc bò BONES 2967 91.49
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3294 90.38
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 774 95.20
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 34 94.89
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2665 92.41
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 159 96.73
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 64 93.10
9616    The country of heaven C11BC1 243 92.36
10118    Robin C11BC2 1269 94.72
11938    Color Ball C11BC3 46 92.78
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 28 94.12
11978    Tên đẹp C11BEAU 731 93.78
10055    Tính toán C11CAL 622 92.35
12593    Hang động C11CAVE 1199 93.09
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.