Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 122 89.00
17541    ACM ACMNB 671 94.66
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 40 97.09
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
12192    Dãy số AMSSEQ 1676 93.96
2870    Kiến ANT 937 87.25
4654    Tam giác AREATRI 208 91.02
12656    Assassin Creed ASSASSIN 90 96.77
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2046 91.45
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 154 92.67
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 575 93.72
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 890 95.34
3720    Bò Ba-ri BARIC 141 97.12
4255    BARICA BARICAVN 460 97.16
2892    Cơ số H BASEH 1701 88.36
2861    Chia nhóm BCDIV 1322 93.44
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 223 95.90
17544    Beads BEADSNB 584 95.91
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 834 95.55
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 945 90.85
25879    Bảng số BGBOARD 166 95.93
25881    MAGIC BGMAGIC 175 95.72
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 324 95.63
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 173 95.99
25880    Đếm tour BGTRAVEL 121 94.53
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 369 94.08
2969    Bin Laden BINLADEN 1132 95.55
9656    Binpacking BINPACK 144 95.42
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 242 92.59
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 180 95.76
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 595 93.26
22043    Bob xây nhà BOB 136 97.61
3198    Xúc xắc bò BONES 2526 91.50
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2749 90.83
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 687 95.08
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 51 91.91
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 33 94.62
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2247 92.28
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 132 96.57
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 62 92.96
9616    The country of heaven C11BC1 197 94.00
10118    Robin C11BC2 979 95.06
11938    Color Ball C11BC3 43 92.49
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
11978    Tên đẹp C11BEAU 658 93.82
10055    Tính toán C11CAL 567 92.11
12593    Hang động C11CAVE 971 92.76
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.