Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4511 89.66
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 4109 88.53
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4059 85.65
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3725 90.82
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3654 84.76
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3560 91.39
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3371 92.00
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3202 92.82
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3194 90.46
2795    Steps VSTEPS 3045 91.42
2187    Hội trường NKREZ 3022 91.32
3198    Xúc xắc bò BONES 2882 91.44
2352    Nối mạng NKCABLE 2825 91.70
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2791 91.00
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2614 92.77
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2613 93.53
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2607 91.94
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2595 92.38
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2545 92.20
2203    Dãy số NKSEQ 2500 91.15
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2487 92.26
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2458 93.00
2645    TRIP LEM3 2288 92.17
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2275 94.14
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2256 93.82
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2227 91.72
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2176 91.47
2740    KMIN KMIN 2168 92.70
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2135 92.92
3631    Gửi thư NKLETTER 2135 92.40
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2104 93.60
2240    Số huyền bí MYSTERY 2052 90.45
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2009 84.66
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2000 93.82
12192    Dãy số AMSSEQ 1995 93.84
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1956 92.63
6453    Ghép số lớn NUMCON 1905 90.58
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1902 92.68
6952    Cách nhiệt INSUL 1888 92.98
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1855 92.56
2874    Phân Trang PTRANG 1820 93.37
2892    Cơ số H BASEH 1796 88.34
2779    Nối Xích NOIXICH 1782 91.92
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
2536    Chấm điểm V8SCORE 1748 92.09
3202    Quay bánh xe ROTATION 1718 91.92
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1692 94.89
2117    Bus NKBUS 1657 87.59
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1652 94.16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.