Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4738 89.82
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 4338 88.48
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4295 86.00
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3945 90.75
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3830 91.34
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3786 84.86
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3533 92.03
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3371 92.72
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3357 90.41
2795    Steps VSTEPS 3200 91.38
2187    Hội trường NKREZ 3144 91.36
3198    Xúc xắc bò BONES 3023 91.40
2352    Nối mạng NKCABLE 2962 91.86
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2945 90.92
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2751 92.89
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2750 93.43
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2733 91.45
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2709 92.41
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2639 92.06
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2639 92.62
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2602 92.21
2203    Dãy số NKSEQ 2592 91.23
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2442 93.66
2645    TRIP LEM3 2426 92.10
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2368 94.14
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2292 91.58
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2288 91.36
2740    KMIN KMIN 2269 92.28
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2221 93.46
3631    Gửi thư NKLETTER 2214 92.36
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2200 93.04
12192    Dãy số AMSSEQ 2147 93.40
2240    Số huyền bí MYSTERY 2141 90.43
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2132 93.49
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 2092 92.46
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2075 84.77
6453    Ghép số lớn NUMCON 2022 90.48
6952    Cách nhiệt INSUL 2012 92.53
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1950 92.27
2874    Phân Trang PTRANG 1943 93.17
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1943 92.70
2779    Nối Xích NOIXICH 1875 91.59
2892    Cơ số H BASEH 1832 88.27
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1819 94.78
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
2536    Chấm điểm V8SCORE 1762 92.09
2117    Bus NKBUS 1753 86.47
3202    Quay bánh xe ROTATION 1753 91.92
2861    Chia nhóm BCDIV 1709 93.40
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.