Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4625 89.75
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 4266 88.46
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4175 85.78
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3857 90.71
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3752 84.86
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3736 91.30
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3472 92.08
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3304 92.65
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3294 90.38
2795    Steps VSTEPS 3128 91.41
2187    Hội trường NKREZ 3088 91.36
3198    Xúc xắc bò BONES 2967 91.49
2352    Nối mạng NKCABLE 2899 91.78
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2863 90.95
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2707 92.83
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2667 93.51
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2665 92.41
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2656 91.66
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2589 92.12
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2564 92.15
2203    Dãy số NKSEQ 2547 91.18
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2547 92.90
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2372 93.71
2645    TRIP LEM3 2359 92.25
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2338 94.11
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2274 91.69
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2251 91.38
2740    KMIN KMIN 2214 92.35
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2175 93.55
3631    Gửi thư NKLETTER 2171 92.38
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2169 93.00
2240    Số huyền bí MYSTERY 2118 90.45
12192    Dãy số AMSSEQ 2089 93.61
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2066 93.87
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2048 84.72
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 2034 92.59
6453    Ghép số lớn NUMCON 1961 90.61
6952    Cách nhiệt INSUL 1950 92.95
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1932 92.68
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1914 92.47
2874    Phân Trang PTRANG 1881 93.20
2779    Nối Xích NOIXICH 1837 91.72
2892    Cơ số H BASEH 1824 88.32
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
2536    Chấm điểm V8SCORE 1753 92.09
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1753 94.87
3202    Quay bánh xe ROTATION 1738 91.92
2117    Bus NKBUS 1722 87.15
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1684 94.21
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.