Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4976 89.78
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 4570 88.53
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 4482 85.78
2210    Xếp hàng NKLINEUP 4062 90.64
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3930 91.33
3620    Số phong phú NKABD 3927 86.47
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3851 84.88
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3653 91.91
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3508 90.28
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3493 92.57
2795    Steps VSTEPS 3417 91.16
2187    Hội trường NKREZ 3259 91.37
2352    Nối mạng NKCABLE 3129 91.70
3198    Xúc xắc bò BONES 3128 91.13
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 3093 90.88
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2855 92.81
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2840 93.27
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2834 91.19
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2816 92.34
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2750 92.48
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2708 92.07
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2699 92.12
2203    Dãy số NKSEQ 2677 91.29
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2528 93.54
2645    TRIP LEM3 2493 91.99
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2453 93.99
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2378 91.21
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2328 91.55
3631    Gửi thư NKLETTER 2314 92.34
2740    KMIN KMIN 2306 92.27
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 2299 93.19
12192    Dãy số AMSSEQ 2252 93.20
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2241 93.02
2240    Số huyền bí MYSTERY 2226 90.44
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 2170 93.46
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 2168 92.20
6453    Ghép số lớn NUMCON 2165 90.07
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 2140 84.86
6952    Cách nhiệt INSUL 2080 92.39
2874    Phân Trang PTRANG 2045 93.19
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1994 92.26
2779    Nối Xích NOIXICH 1993 91.44
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1969 92.71
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1946 94.50
2892    Cơ số H BASEH 1913 88.32
2117    Bus NKBUS 1837 85.80
2861    Chia nhóm BCDIV 1814 93.37
2536    Chấm điểm V8SCORE 1812 91.88
3202    Quay bánh xe ROTATION 1784 91.75
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1781 92.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.