Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3983 89.38
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3762 88.30
3620    Số phong phú NKABD 3655 86.19
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3619 85.21
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3408 84.61
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3290 90.74
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3176 90.99
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3027 91.90
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2884 90.66
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 2843 92.78
2795    Steps VSTEPS 2738 91.80
2187    Hội trường NKREZ 2735 91.16
3198    Xúc xắc bò BONES 2617 91.44
2352    Nối mạng NKCABLE 2559 91.44
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2483 91.20
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2360 92.19
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2353 92.19
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2338 92.30
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2333 93.47
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2333 92.73
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2305 92.31
2203    Dãy số NKSEQ 2279 91.03
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2122 94.13
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2107 91.55
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2077 93.58
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2029 92.74
2645    TRIP LEM3 2021 92.24
3631    Gửi thư NKLETTER 2014 92.35
2740    KMIN KMIN 1999 92.82
2240    Số huyền bí MYSTERY 1928 90.18
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1922 84.84
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1919 91.65
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1909 93.87
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1839 93.63
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1785 92.50
12192    Dãy số AMSSEQ 1767 93.85
6952    Cách nhiệt INSUL 1755 93.02
6453    Ghép số lớn NUMCON 1733 90.77
2892    Cơ số H BASEH 1732 88.35
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1713 92.34
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1711 92.60
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1710 93.79
2779    Nối Xích NOIXICH 1706 91.98
3202    Quay bánh xe ROTATION 1615 91.94
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1590 92.60
2536    Chấm điểm V8SCORE 1581 91.89
2874    Phân Trang PTRANG 1574 93.39
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1543 94.19
3778    COUNT N COUNTCBG 1505 90.29
2781    Mua vé tàu hoả QBTICKET 1497 91.63
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.