Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 4259 89.51
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3958 88.45
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3846 85.53
3620    Số phong phú NKABD 3844 86.37
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3539 84.80
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3529 90.75
2263    Dãy nghịch thế NKINV 3391 91.26
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 3205 92.00
2935    Help Conan 12 ! MAXARR1 3031 92.77
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3021 90.57
2795    Steps VSTEPS 2891 91.65
2187    Hội trường NKREZ 2886 91.32
3198    Xúc xắc bò BONES 2761 91.47
2352    Nối mạng NKCABLE 2696 91.65
2719    Bãi cỏ ngon nhất VBGRASS 2640 91.13
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2505 93.54
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2492 92.07
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2468 92.21
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2460 92.94
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2457 92.44
3955    VOI09 Trò chơi với băng số LINEGAME 2388 92.39
2203    Dãy số NKSEQ 2387 91.07
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 2308 93.08
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 2180 94.10
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2180 91.67
2645    TRIP LEM3 2172 92.25
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 2109 93.76
2740    KMIN KMIN 2098 92.75
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 2081 92.82
3631    Gửi thư NKLETTER 2073 92.40
5718    Cái túi 1 DTTUI1 2065 91.53
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1994 93.56
2240    Số huyền bí MYSTERY 1990 90.36
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1960 84.61
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1890 93.83
12192    Dãy số AMSSEQ 1890 93.83
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1848 92.59
6453    Ghép số lớn NUMCON 1831 90.84
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1828 92.51
6952    Cách nhiệt INSUL 1805 93.06
2892    Cơ số H BASEH 1775 88.26
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1755 92.37
2779    Nối Xích NOIXICH 1746 92.01
2874    Phân Trang PTRANG 1706 93.23
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1691 92.62
2536    Chấm điểm V8SCORE 1667 92.01
3202    Quay bánh xe ROTATION 1656 91.94
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1609 94.94
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1605 94.17
2117    Bus NKBUS 1586 87.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.