Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 121 88.69
17541    ACM ACMNB 659 94.65
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 38 97.01
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
12192    Dãy số AMSSEQ 1628 93.87
2870    Kiến ANT 921 87.38
4654    Tam giác AREATRI 201 90.94
12656    Assassin Creed ASSASSIN 90 96.77
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2013 91.38
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 153 92.66
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 553 93.48
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 869 95.47
3720    Bò Ba-ri BARIC 140 97.10
4255    BARICA BARICAVN 451 97.10
2892    Cơ số H BASEH 1674 88.36
2861    Chia nhóm BCDIV 1266 93.47
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 217 95.80
17544    Beads BEADSNB 576 95.93
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 811 95.68
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 936 90.80
25879    Bảng số BGBOARD 154 95.61
25881    MAGIC BGMAGIC 163 95.56
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 296 95.60
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 165 95.89
25880    Đếm tour BGTRAVEL 104 97.01
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 366 94.06
2969    Bin Laden BINLADEN 1106 95.55
9656    Binpacking BINPACK 122 95.65
4660    Binary palindrome BINPAL 18 90.24
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 238 94.27
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 170 95.85
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 573 93.03
22043    Bob xây nhà BOB 123 98.38
3198    Xúc xắc bò BONES 2435 91.63
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2673 90.88
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 675 95.04
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 51 91.91
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 33 94.62
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2192 92.24
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 119 96.38
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 61 92.91
9616    The country of heaven C11BC1 191 94.08
10118    Robin C11BC2 930 95.14
11938    Color Ball C11BC3 43 92.49
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
11978    Tên đẹp C11BEAU 644 93.68
10055    Tính toán C11CAL 551 92.17
12593    Hang động C11CAVE 938 92.78
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.