Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 122 89.00
17541    ACM ACMNB 699 94.75
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 41 97.11
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
5165    Allowance ALLOW 97 95.26
12192    Dãy số AMSSEQ 1767 93.85
2870    Kiến ANT 955 87.20
4654    Tam giác AREATRI 211 91.08
12656    Assassin Creed ASSASSIN 91 96.78
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2107 91.55
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 157 92.77
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 607 93.69
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 943 95.42
3720    Bò Ba-ri BARIC 148 97.30
4255    BARICA BARICAVN 471 97.06
2892    Cơ số H BASEH 1732 88.35
2861    Chia nhóm BCDIV 1389 93.40
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 225 95.94
17544    Beads BEADSNB 604 95.83
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 846 95.52
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 955 90.74
25879    Bảng số BGBOARD 174 95.85
25881    MAGIC BGMAGIC 187 95.58
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 345 95.78
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 185 96.17
25880    Đếm tour BGTRAVEL 126 94.61
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 372 94.10
2969    Bin Laden BINLADEN 1146 95.54
9656    Binpacking BINPACK 166 95.52
4660    Binary palindrome BINPAL 19 90.48
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 242 92.59
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 181 95.81
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 622 93.41
22043    Bob xây nhà BOB 137 97.63
3198    Xúc xắc bò BONES 2617 91.44
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2884 90.66
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 733 95.11
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 33 94.62
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2338 92.30
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 138 96.57
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 64 93.10
9616    The country of heaven C11BC1 210 93.20
10118    Robin C11BC2 1037 94.92
11938    Color Ball C11BC3 45 92.74
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
11978    Tên đẹp C11BEAU 673 93.94
10055    Tính toán C11CAL 576 92.03
12593    Hang động C11CAVE 1003 92.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.