Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 155 89.42
17541    ACM ACMNB 837 94.22
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 55 96.94
3810    Kiểm soát không lưu AIRCTRL 44 96.26
5165    Allowance ALLOW 98 95.28
12192    Dãy số AMSSEQ 2147 93.40
2870    Kiến ANT 1039 86.98
4654    Tam giác AREATRI 221 91.05
12656    Assassin Creed ASSASSIN 92 96.80
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 2292 91.58
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 173 93.37
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 733 94.29
17870    VOI 2014 - Trò Chơi Với Những Viên Bi BALLGMVN 1095 95.38
3720    Bò Ba-ri BARIC 179 97.32
4255    BARICA BARICAVN 514 97.01
2892    Cơ số H BASEH 1832 88.27
2861    Chia nhóm BCDIV 1709 93.40
13131    Bàn cờ tướng BCHESS 235 95.83
17544    Beads BEADSNB 755 95.00
3722    Vị trí tốt nhất BESTSPOT 990 95.25
2849    Brainfck thách đố BFCHAL 985 90.29
25879    Bảng số BGBOARD 199 95.54
25881    MAGIC BGMAGIC 194 95.67
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 383 95.62
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 194 96.32
25880    Đếm tour BGTRAVEL 143 94.17
13099    Hóa đơn tiền điện BILL 386 93.85
2969    Bin Laden BINLADEN 1305 95.07
9656    Binpacking BINPACK 220 95.85
4660    Binary palindrome BINPAL 22 92.86
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 251 92.59
4605    Exchanging Land for a Fan BLAND 227 95.94
19546    Chuỗi gen đặc trưng BLGEN 785 93.23
22043    Bob xây nhà BOB 150 97.21
3198    Xúc xắc bò BONES 3023 91.40
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 3357 90.41
13267    VOI 2013 - Phần thưởng BONUS13 774 95.20
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 52 91.97
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 34 94.89
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 2709 92.41
13013    Những con kiến đáng ghét C11ANT 161 96.74
20946    Vui đùa cùng Kiến C11ANT2 64 93.10
9616    The country of heaven C11BC1 250 92.44
10118    Robin C11BC2 1325 94.53
11938    Color Ball C11BC3 46 92.78
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 28 94.12
11978    Tên đẹp C11BEAU 765 93.51
10055    Tính toán C11CAL 629 92.19
12593    Hang động C11CAVE 1240 92.96
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.