Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 19 21.95
3196    Divisibility Relation DIVREL 69 45.05
3197    Tree Construction TREECST 33 21.67
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 38 22.75
3266    K-query KQUERY 629 30.03
3267    D-query DQUERY 502 47.71
3271    K-query II KQUERY2 133 21.46
3273    Order statistic set ORDERSET 290 36.67
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 231 16.01
3363    Svada SVADA 96 56.87
3460    Hình vuông SQUARES 136 49.86
3467    Aladdin ALADDIN 282 44.14
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1160 49.15
3500    Công ty COMPANY3 111 45.16
3501    Xây dựng đường QBBUILD 565 32.34
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 250 24.12
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 707 41.90
3504    Xây đường BUILD28 8 43.48
3505    Prime Number Theorem CPRIME 134 25.66
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 66 59.62
3529    Khu vui chơi HCN2 13 22.54
3530    Biến đổi số NUMBER 663 36.44
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 61.11
3536    Cắt dãy CUTSEQS 137 28.03
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 61 43.93
3565    Choosing Gloves GLOVE 53 25.66
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 357 19.18
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 265 30.57
3587    Prime Again PAGAIN 279 14.94
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 10 14.56
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 210 39.76
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 21 21.56
3638    Word Counting WORDCNT 1072 26.96
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 837 40.90
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 23 30.43
3641    Earthquakes EARTHQK 48 46.09
3642    Pretty Printing PRETTYP 55 45.69
3643    Traffic Network TRAFFICN 571 19.53
3644    Winning Strategy WINSTRAT 7 58.33
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 89 30.26
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
3647    Moebius MOEBIUS 0 0.00
3693    Maximum Sum KGSS 531 52.32
3703    Palindrome dài nhất PALINY 628 28.77
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.