Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
3174    Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS 4 31.25
3175    Thăm quan công viên Disney QBDISNEY 10 57.58
3179    Congruence Equation DPEQN 19 21.95
3196    Divisibility Relation DIVREL 70 44.80
3197    Tree Construction TREECST 33 21.67
3259    Kiềng ba chân TRIPOD 38 22.62
3266    K-query KQUERY 678 29.91
3267    D-query DQUERY 547 46.19
3271    K-query II KQUERY2 160 22.43
3273    Order statistic set ORDERSET 307 36.20
3361    Cavli CAVLI 20 39.62
3362    Setnja SETNJA 247 15.84
3363    Svada SVADA 96 56.87
3460    Hình vuông SQUARES 137 49.30
3467    Aladdin ALADDIN 294 44.77
3468    Chia hình chữ nhật HCN 8 14.52
3469    Quảng cáo ADS 1235 48.83
3500    Công ty COMPANY3 112 45.19
3501    Xây dựng đường QBBUILD 610 32.77
3502    Vận chuyển hàng QBTRANS 256 24.13
3503    Chia dãy QBDIVSEQ 760 41.18
3504    Xây đường BUILD28 8 41.67
3505    Prime Number Theorem CPRIME 138 25.24
3520    ĐUỔI BẮT THTRACE 67 59.81
3529    Khu vui chơi HCN2 15 19.57
3530    Biến đổi số NUMBER 705 36.51
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3533    Game on board BGAME 3 61.11
3536    Cắt dãy CUTSEQS 143 28.53
3550    Đua xe - IOICamp RACE 26 48.48
3564    Pairs of Integers QBINT 61 43.93
3565    Choosing Gloves GLOVE 56 25.62
3566    Số nhị phân có nghĩa BINARY 386 19.25
3567    Số hiệu chỉnh hợp SHCH 274 30.28
3587    Prime Again PAGAIN 289 15.09
3590    Kiềng ba chân ( hard version ) TRIPOD2 11 15.38
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 212 39.71
3614    Chuỗi hạt (Hard version) NKNL2 26 23.30
3638    Word Counting WORDCNT 1092 26.83
3639    Lucky Numbers LUCKYNUM 869 40.90
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 23 30.43
3641    Earthquakes EARTHQK 49 46.21
3642    Pretty Printing PRETTYP 55 45.69
3643    Traffic Network TRAFFICN 613 19.92
3644    Winning Strategy WINSTRAT 7 58.33
3645    Farthest Headquarters HEADQRT 102 30.49
3646    Adventure Tourism ATOURISM 34 16.67
3647    Moebius MOEBIUS 0 0.00
3693    Maximum Sum KGSS 570 51.16
3703    Palindrome dài nhất PALINY 707 29.03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.