Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5882    Triple Shoot KSPREE 297 32.95
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.75
5949    May cờ MKFLAGS 190 63.00
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 656 56.07
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
6247    Tráo bài CARDS 166 48.02
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 373 23.66
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 94 24.18
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 93 45.45
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 157 53.30
6682    Số lượng số SNAD 73 27.64
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 27 44.62
6737    Mua vé xem phim MOVIES 171 31.51
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 189 55.84
6740    Xổ số LOTT 245 46.33
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 468 41.62
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 5.08
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 200 40.34
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 108 21.67
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.53
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 366 67.91
6820    Hai phép gán TWOREG 54 26.79
6857    Dãy số SNSEQ 220 54.01
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 295 22.60
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 692 38.06
6900    Hoán vị PER 95 44.88
6967    Quả Cân LASCALE 542 48.20
7036    Tráo bài NKCARD 412 93.59
7359    Sum SPSUM 180 19.98
7647    Hình chữ nhật REC04 111 43.68
7681    Tín hiệu SIGNAL 31 35.00
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 80 25.46
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 62 51.90
7776    Kind of a blur ANARC09I 39 48.18
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.96
7926    Knights KNIGHTS1 364 40.02
7927    Set of coin COINSET 26 53.85
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 133 33.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 42 51.23
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 64 23.52
8043    ISPIS PBCISPIS 296 33.38
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 211 31.05
8096    Queue SPQUEUE 55 25.82
8588    Harbingers HARBINGE 54 29.61
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.