Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
5882    Triple Shoot KSPREE 291 32.70
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.99
5949    May cờ MKFLAGS 190 63.00
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 602 53.00
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
6247    Tráo bài CARDS 158 47.61
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 365 23.77
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 52 49.16
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 90 23.68
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 91 45.54
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 144 53.87
6682    Số lượng số SNAD 67 27.00
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 27 44.62
6737    Mua vé xem phim MOVIES 170 31.43
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 187 56.83
6740    Xổ số LOTT 240 45.97
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 458 41.42
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 5.08
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 199 40.49
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 105 21.44
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 10 25.00
6809    Biến đổi chuỗi EQSTR 344 69.88
6820    Hai phép gán TWOREG 48 25.39
6857    Dãy số SNSEQ 215 53.69
6873    Số lẻ hoàn toàn TOTALODD 282 22.31
6874    Tính toán lượng nước PBCWATER 641 37.76
6900    Hoán vị PER 95 45.04
6967    Quả Cân LASCALE 526 48.27
7036    Tráo bài NKCARD 400 93.54
7359    Sum SPSUM 179 19.97
7647    Hình chữ nhật REC04 108 44.11
7681    Tín hiệu SIGNAL 31 34.53
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 80 25.70
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 56 51.60
7776    Kind of a blur ANARC09I 38 47.71
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.96
7926    Knights KNIGHTS1 351 39.57
7927    Set of coin COINSET 25 53.25
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 132 33.75
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 42 51.23
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 64 23.52
8043    ISPIS PBCISPIS 296 33.57
8081    Tháp Hà Nội CHNTOWER 204 31.80
8096    Queue SPQUEUE 55 25.82
8588    Harbingers HARBINGE 54 29.61
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.