Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
937    Chữ số tận cùng khác 0 TCDFZ 500 14.65
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 131 23.93
1989    Phân tích số KTUAN 278 17.79
2580    Số phụ thuộc SUMS 263 21.24
2684    Phân nhóm GROUP 129 29.59
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 238 21.90
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 46 20.98
3161    Cắt bánh QBCAKE 83 16.91
3171    Phòng cháy FIRE 22 5.43
3467    Aladdin ALADDIN 281 44.27
3532    Đua xe DUAXE 18 34.43
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 210 39.76
3640    Hanoi Subway System Construction HNSUBWAY 23 30.43
3734    Periodni PERIODNI 11 80.00
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 189 29.30
3753    GONDOR GONDOR 320 63.81
3754    MAJMUN MAJMUN 41 41.83
3877    Cvjetici CVJETICI 179 64.52
3882    Cijevi CIJEVI 170 61.34
3898    Even Palindrome PALDR 90 21.30
3931    Maximum Triangle Area MTRIAREA 105 36.50
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 275 38.81
3962    ELEVATOR II MELE2 171 35.37
3975    Most Servings Meal MKUHAR 113 38.23
4010    Chặt cây OPTCUT 452 34.95
4180    Pizza Location PIZZALOC 331 27.02
4309    Circular game AE5A1 1 25.00
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
4584    Đổi tiền DTDOI 907 24.92
4994    Suft Permutation NTSURF 84 36.70
5293    INCSEQ VN INCVN 283 20.53
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 585 52.19
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
6247    Tráo bài CARDS 157 48.37
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 365 23.77
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 90 23.92
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
7681    Tín hiệu SIGNAL 31 34.53
7732    Đầu và cuối của xâu STRHFI 80 25.82
7734    Twist and whirl - want to cheat TWIST 56 51.60
7776    Kind of a blur ANARC09I 33 50.00
7891    Fibonacci Sequence SPFIBO 72 43.96
7926    Knights KNIGHTS1 345 39.43
7927    Set of coin COINSET 25 53.25
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 131 33.81
7969    A Knights’ Tale ACPC10G 26 26.72
8038    Truy vấn hoán vị LQDQPER 42 51.23
8039    Nghĩa địa LQDHAUNT 64 23.52
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.