Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 98 42.57
374    Count maximum matrices MATRIX 72 35.06
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.74
3898    Even Palindrome PALDR 93 22.01
5271    A Coin Game XOINC 120 61.29
5293    INCSEQ VN INCVN 305 20.79
5315    Dãy con tăng TPINCD 149 27.24
5372    Ếch con LQDFROG 108 35.57
5377    ICEFROG VUKVN 390 33.49
5423    Sequences SPSEQ 920 33.75
5424    Tỉa cây COP3 27 25.15
5459    POSLOZI POSLOZI 15 23.36
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
5463    Bird or not bird BIRD 55 48.06
5464    Counting triangles CT 153 40.77
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 130 40.96
5467    Finding password FP 104 39.16
5468    Going to school GS 22 52.83
5469    Houses HOUSES2 6 30.43
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 102 26.94
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
5680    SHEEP NTSHEEP 165 55.42
5849    A cộng B version 2 POST2 68 10.07
5882    Triple Shoot KSPREE 297 32.95
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.99
5949    May cờ MKFLAGS 190 63.00
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 651 55.64
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
6247    Tráo bài CARDS 166 48.02
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 373 23.66
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 94 24.18
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 93 45.86
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 157 53.30
6682    Số lượng số SNAD 73 27.64
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 27 44.62
6737    Mua vé xem phim MOVIES 171 31.51
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 189 55.84
6740    Xổ số LOTT 245 46.33
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 468 41.62
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 5.08
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 200 40.34
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 108 21.67
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.53
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.