Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 106 42.02
374    Count maximum matrices MATRIX 79 35.61
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 31 19.07
3898    Even Palindrome PALDR 93 22.01
5271    A Coin Game XOINC 122 61.35
5293    INCSEQ VN INCVN 315 21.09
5315    Dãy con tăng TPINCD 149 27.14
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 396 33.27
5423    Sequences SPSEQ 941 33.59
5424    Tỉa cây COP3 27 25.15
5459    POSLOZI POSLOZI 15 23.36
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
5463    Bird or not bird BIRD 56 48.46
5464    Counting triangles CT 153 40.64
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 130 40.96
5467    Finding password FP 105 39.22
5468    Going to school GS 22 52.83
5469    Houses HOUSES2 6 30.43
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 102 26.84
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
5680    SHEEP NTSHEEP 165 55.29
5849    A cộng B version 2 POST2 73 10.60
5882    Triple Shoot KSPREE 303 33.09
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.46
5949    May cờ MKFLAGS 190 63.00
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 671 56.55
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
6247    Tráo bài CARDS 167 48.20
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 373 23.66
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 53 49.44
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 95 24.25
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 97 45.56
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 162 53.20
6682    Số lượng số SNAD 74 27.84
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 27 44.62
6737    Mua vé xem phim MOVIES 171 31.51
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 192 55.63
6740    Xổ số LOTT 245 46.33
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 469 41.63
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 5.08
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 200 40.34
6800    Tam giác vuông trên vòng tròn TRICIR 108 21.67
6801    Những quân xe đủ màu COLOROOK 11 26.53
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.