Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 193 21.71
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 132 23.26
2580    Số phụ thuộc SUMS 290 20.80
2684    Phân nhóm GROUP 131 29.28
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 258 21.46
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 210 39.64
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 212 28.55
3898    Even Palindrome PALDR 93 22.01
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 289 39.29
3962    ELEVATOR II MELE2 179 34.36
4155    OTOCI OTOCI 55 47.34
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 217 30.21
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 393 26.86
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 61 26.09
4427    Ball game BALLGAME 136 19.17
5882    Triple Shoot KSPREE 296 32.92
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
9876    Cấp số cộng LSCSC 74 25.83
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
15846    Tree counting TREEK 18 29.23
15869    Busline constructing SKBUS 2 100.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 32 8.01
26268    SKYTREE SKYTREE 3 75.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.