Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 236 22.63
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 136 23.45
2580    Số phụ thuộc SUMS 325 20.89
2684    Phân nhóm GROUP 145 28.99
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 281 20.64
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 217 38.95
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 218 28.02
3898    Even Palindrome PALDR 93 22.01
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 303 39.57
3962    ELEVATOR II MELE2 197 34.60
4155    OTOCI OTOCI 58 46.11
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 218 30.30
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 457 26.63
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 66 23.43
4427    Ball game BALLGAME 137 19.07
5882    Triple Shoot KSPREE 308 33.17
6230    Thứ tự từ điển GSP1 17 15.30
9876    Cấp số cộng LSCSC 78 26.03
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
15846    Tree counting TREEK 22 33.33
15869    Busline constructing SKBUS 3 50.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 42 10.15
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.