Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 221 22.76
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 135 23.26
2580    Số phụ thuộc SUMS 309 20.53
2684    Phân nhóm GROUP 137 29.11
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 266 21.29
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 212 39.71
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 213 28.43
3898    Even Palindrome PALDR 93 22.01
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 293 39.56
3962    ELEVATOR II MELE2 192 34.21
4155    OTOCI OTOCI 56 46.55
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 218 30.24
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 410 27.05
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 62 24.93
4427    Ball game BALLGAME 137 19.48
5882    Triple Shoot KSPREE 297 32.95
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
9876    Cấp số cộng LSCSC 78 26.03
15404    RLESTRING LSRLE 47 33.95
15846    Tree counting TREEK 20 31.34
15869    Busline constructing SKBUS 2 100.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 38 9.86
26268    SKYTREE SKYTREE 4 66.67
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.