Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
260    Containers CTAIN 88 41.79
374    Count maximum matrices MATRIX 71 35.40
684    Another Assignment Problem ASSIGN4 30 21.46
3898    Even Palindrome PALDR 90 21.30
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 404 31.04
4994    Suft Permutation NTSURF 85 36.45
5271    A Coin Game XOINC 117 62.34
5293    INCSEQ VN INCVN 297 20.62
5315    Dãy con tăng TPINCD 146 27.21
5372    Ếch con LQDFROG 104 35.71
5377    ICEFROG VUKVN 382 33.86
5423    Sequences SPSEQ 861 34.31
5424    Tỉa cây COP3 26 23.31
5459    POSLOZI POSLOZI 15 27.17
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
5463    Bird or not bird BIRD 54 48.80
5464    Counting triangles CT 152 41.11
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 130 40.96
5467    Finding password FP 103 39.01
5468    Going to school GS 22 52.83
5469    Houses HOUSES2 6 36.84
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 94 26.67
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
5680    SHEEP NTSHEEP 165 55.42
5849    A cộng B version 2 POST2 62 9.19
5882    Triple Shoot KSPREE 291 32.70
5916    Ngân hàng NTBANK 44 18.99
5949    May cờ MKFLAGS 190 63.00
5988    Hàng rào NTFENCE 18 48.00
6209    Tổng trọng số trên cây NTTREE 603 53.02
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
6247    Tráo bài CARDS 158 47.61
6404    Xây nhà bằng đá quý XAYNHA 365 23.77
6408    Counting Triangles 2 KKKCT2 52 49.16
6438    Giá trị lớn nhất 4 QMAX4 90 23.68
6647    Tứ giác đẹp NICEQUAD 91 45.54
6652    Skiers SKIVER1 9 22.45
6681    Điểm trên cạnh hình chữ nhật - HRASTOVI MRECT1 144 53.87
6682    Số lượng số SNAD 67 27.00
6736    Vẽ đoạn thẳng DRLINES 27 44.62
6737    Mua vé xem phim MOVIES 170 31.43
6739    Tổng siêu hạng SUPERSUM 187 56.83
6740    Xổ số LOTT 240 45.97
6741    Trò chơi cờ bật BOUNCE 3 11.90
6743    Ăn khoai POTATO 458 41.42
6744    Bộ bài hai mặt TWOSIDE 21 38.03
6745    Sàn nhà rực rỡ COLORECT 3 5.08
6799    Dãy lệnh điều khiển COMMAND 199 40.49
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.