Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
1294    Câu chuyện người lính MILITARY 179 21.71
1497    Lịch thi đấu bóng đá BONGDA 131 23.93
2580    Số phụ thuộc SUMS 263 21.24
2684    Phân nhóm GROUP 129 29.59
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 238 21.90
3607    Hồ nhân tạo ALAKE 210 39.76
3752    JEDNAKOST JEDNAKOS 189 29.30
3898    Even Palindrome PALDR 90 21.30
3961    Journey with Pigs MJOURNEY 275 38.81
3962    ELEVATOR II MELE2 171 35.37
4155    OTOCI OTOCI 53 48.15
4350    Giá trị lớn nhất 3 QMAX3VN 211 29.88
4379    Chuỗi con xuất hiện K lần DTKSUB 357 26.82
4380    Chuỗi mắc xích DTCSTR 51 25.26
4427    Ball game BALLGAME 127 19.36
5882    Triple Shoot KSPREE 289 32.58
6230    Thứ tự từ điển GSP1 16 14.84
7967    Đếm số giai thừa 2! ILSMATH2 131 33.69
9291    SPBINARY2 BINARY2 242 27.06
9876    Cấp số cộng LSCSC 74 25.83
15846    Tree counting TREEK 18 29.69
15869    Busline constructing SKBUS 2 100.00
20947    Một bài tập về cây QTREEV 14 5.16
21046    LUCKY13 LUCKY13 118 23.22
21614    EXPAR EXPAR 76 21.06
26268    SKYTREE SKYTREE 3 75.00
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.