Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4483    Roads Repair MROADS 93 45.59
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 56 36.68
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 270 37.97
4502    Chinese restaurant CHNREST 268 19.07
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
4532    String reduction STREDUCE 68 30.79
4542    Tìm hoán vị CTNAB 37 40.49
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 310 32.88
4570    Phản xạ LQDALH 25 26.62
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 247 23.17
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 117 31.86
4576    Phân tập LQDDIV 370 23.53
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 139 29.70
4584    Đổi tiền DTDOI 946 25.25
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 388 42.12
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 22 30.69
4601    2 xe ủi LQDXEUI 184 62.84
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 103 32.74
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 226 23.39
4668    Quân tượng TPBISHOP 106 39.61
4677    Di chuyển TPMOVE 78 50.00
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 263 26.68
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 683 43.84
4822    Chia nhóm CTNCLN 118 34.90
4826    JOURNEY TPJOUR 10 16.00
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 90 29.20
4839    Ant PA06ANT 161 44.25
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 412 31.09
4994    Suft Permutation NTSURF 85 36.45
5271    A Coin Game XOINC 117 62.34
5293    INCSEQ VN INCVN 300 20.69
5315    Dãy con tăng TPINCD 149 27.24
5372    Ếch con LQDFROG 104 35.71
5377    ICEFROG VUKVN 382 33.83
5423    Sequences SPSEQ 890 34.09
5424    Tỉa cây COP3 26 23.31
5459    POSLOZI POSLOZI 15 27.17
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
5463    Bird or not bird BIRD 54 48.80
5464    Counting triangles CT 153 41.10
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 130 40.96
5467    Finding password FP 104 39.16
5468    Going to school GS 22 52.83
5469    Houses HOUSES2 6 36.84
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 96 26.90
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
5680    SHEEP NTSHEEP 165 55.42
5849    A cộng B version 2 POST2 64 9.68
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.