Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4483    Roads Repair MROADS 99 41.80
4485    MobiZone vs VinaGone MOBIVINA 59 37.77
4489    Tiền bạc luôn là thứ quý giá DTGAME 284 38.07
4502    Chinese restaurant CHNREST 301 19.56
4503    Ball game 3 BALGAME3 28 16.36
4532    String reduction STREDUCE 68 30.79
4542    Tìm hoán vị CTNAB 38 40.58
4566    Đếm hình chữ nhật LQDRECT 320 33.14
4570    Phản xạ LQDALH 26 23.63
4572    Xâu Fibonacci LQDFIBO 253 22.71
4573    Xâu Fibonacci 2 LQDFIBO2 124 30.70
4576    Phân tập LQDDIV 401 23.35
4583    Thử thách cực đại - Đá chìm đá nổi 2 LSTTCD2 141 29.91
4584    Đổi tiền DTDOI 1028 25.66
4591    Ước chung lớn nhất trong tam giác Pascal GPT 398 42.22
4593    Arithmetic sequence ARITHSEQ 23 31.07
4601    2 xe ủi LQDXEUI 205 63.06
4659    Hai Ô Đen TWOBLACK 113 32.38
4664    Chuyến tàu Hải Phòng - Long An TPTICKET 230 23.38
4668    Quân tượng TPBISHOP 113 38.56
4677    Di chuyển TPMOVE 78 50.00
4805    Bội số chung nhỏ nhất CTNOWN 276 27.04
4821    Dãy con chung dài nhất (new ver) LQDGONME 724 44.03
4822    Chia nhóm CTNCLN 119 34.73
4826    JOURNEY TPJOUR 10 15.79
4827    Bội số chung nhỏ nhất (Version 2) OWN2 90 28.84
4839    Ant PA06ANT 184 45.17
4953    Xâu Nhị Phân SPBINARY 441 31.04
4994    Suft Permutation NTSURF 85 36.45
5271    A Coin Game XOINC 124 61.66
5293    INCSEQ VN INCVN 316 21.14
5315    Dãy con tăng TPINCD 156 27.56
5372    Ếch con LQDFROG 109 35.63
5377    ICEFROG VUKVN 407 33.55
5423    Sequences SPSEQ 969 33.07
5424    Tỉa cây COP3 27 25.15
5459    POSLOZI POSLOZI 15 23.36
5462    Art Plagiarism AP 26 46.43
5463    Bird or not bird BIRD 56 48.46
5464    Counting triangles CT 154 40.48
5465    Deliver pizza DP 21 31.43
5466    Electronic queue EQ 130 40.96
5467    Finding password FP 105 39.22
5468    Going to school GS 23 54.39
5469    Houses HOUSES2 6 30.43
5540    Build the Pyramid DTPYRA 31 22.98
5652    Snow White and the N dwarfs PATULJCI 104 27.10
5679    Frame NTFRAME 69 39.59
5680    SHEEP NTSHEEP 165 55.29
5849    A cộng B version 2 POST2 78 10.83
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.