Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2463    Trò chơi với những đồng xu GWCOINS 36 53.42
2464    Đếm các hình chữ nhật CRECT 271 46.89
2472    Đua xe công thức 1 F1 67 31.76
2473    Đua xe công thức 2 F2 5 35.29
2474    Rào Vườn RAOVUON 39 40.56
2549    Tổng các ước chung lớn nhất GCDSUM 128 20.13
2580    Số phụ thuộc SUMS 263 21.24
2678    Closest distance GANNHAT 58 26.35
2684    Phân nhóm GROUP 129 29.59
2787    Số hiệu hoán vị SHHV 1010 32.99
2792    Hình vuông 0 1 QBSQUARE 1156 33.32
2794    IOI2008 IOI2008 1 8.00
2799    Hình chữ nhật 0 1 QBRECT 1237 35.36
2827    Hành Tinh Đá NSP 295 29.03
2941    Khối tam chữ nhật II RECT3_2 7 24.39
2961    Triomino Game TRIOMINO 56 42.86
2978    Vần hoàn hảo NPR 129 22.84
3021    Tập hợp động CPPSET 276 35.06
3022    Tập hợp động (Pascal Version) PASSET 102 36.91
3023    Binary multiplication MUL2COM 31 38.85
3024    Ai là sếp BOSS 146 38.65
3025    34 đồng xu COIN34 638 24.77
3026    Lũy thừa POWER 508 39.80
3030    Phần tử trung vị MEDIAN 261 31.78
3040    Số hiệu tổ hợp SHTH 317 32.93
3045    Hồ Thiên Nga LABUDOVI 238 21.90
3078    Copying DNA COPYDNA 8 11.59
3120    Bộ ba cao thủ NKTRIO 525 20.60
3121    Xâu con chung dài nhất QBSTR 2399 44.11
3122    Lights LIGHTS 135 56.35
3124    Đếm chuỗi đối xứng QBPAL 666 37.47
3125    Đến trường QBSCHOOL 1298 24.43
3137    Đếm cây nhị phân QBTREEK 77 22.20
3138    Các đại lý QBAGENTS 277 20.20
3139    Bộ ba điểm thẳng hàng QBPOINT 430 22.46
3140    Chip & Dale QBWIRE 54 27.36
3141    Tặng hoa QBFLOWER 30 28.73
3142    Trò chơi ở hội chợ QBMOUSE 36 32.98
3145    Cổ phiếu QBSTOCK 37 15.70
3146    Trò chơi trí tuệ IQ 46 20.98
3152    Xây nhà HOUSE 60 42.05
3153    Bảng số hình sao QBSTAR 10 24.00
3160    Cắt bánh pizza QBPIZZA 13 15.18
3161    Cắt bánh QBCAKE 83 16.91
3162    Tổng vector VECTOR 882 29.09
3163    Tô màu các hình tròn SCIRCLE 10 23.81
3170    Đánh số đồ thị GRNUM 0 0.00
3171    Phòng cháy FIRE 22 5.43
3172    Sắp xếp các viên bi QBSORT 63 46.86
3173    Tách từ WS 117 40.33
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.