Danh sách các bài acm problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15846    Tree counting TREEK 18 29.69
15857    Heap Counting CHEAP 25 34.45
15862    Permutation counting DPER 131 60.51
15865    Morse decoding MORSEDEC 57 51.06
15869    Busline constructing SKBUS 2 100.00
15870    Thời tiết, lễ hội và vụ mùa SKWTHR 15 96.67
15875    Xếp loại biệt thự SKWLTH 101 24.17
15878    Phần tử thứ K YPKTH 165 36.24
15890    Dãy số dài nhất SKFIB 130 19.74
17191    Tong nghich dao C11NUM 14 17.86
18964    Sum of subsequences BLSUMSEQ 7 36.67
19080    Bờm Cuội version 2 FAREY3 6 14.29
19274    Operators BLOPER 165 21.24
19301    Operators (new ver) BLOPER2 11 27.17
20550    Biến đổi cặp số HSPC14A 166 41.41
20551    Sắp xếp HSPC14B 4 7.41
20552    Uốn vuông HSPC14C 47 51.46
20553    Đội mũ HSPC14D 64 57.45
20554    Siêu mũ HSPC14E 24 17.57
20555    Giải thưởng HSPC14F 46 46.73
20556    Đường rồng HSPC14G 5 83.33
20557    Táo chuối HSPC14H 109 38.24
20558    Chơi nhảy HSPC14I 335 62.58
20559    Sàng HSPC14J 305 54.27
20560    Đếm HSPC14K 29 30.23
20561    Bất lặp HSPC14L 182 35.11
20871    Số may mắn VOSLUCKY 13 22.22
20947    Một bài tập về cây QTREEV 21 6.42
21046    LUCKY13 LUCKY13 121 23.47
21068    Popular TPCPPLAR 27 32.67
21085    Palindrome Merge TPCPALIN 6 60.00
21142    NKGAME NKGAME 1 1.39
21614    EXPAR EXPAR 76 21.06
21804    Multiples NUMVN 40 36.64
22891    Xông đất ngày Tết C11TCT 67 26.94
26268    SKYTREE SKYTREE 3 75.00
28118    Thả trứng 2 EGG2 4 35.71
30620    Dynamic Median MEDQUERY 12 22.95
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.