Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1305 87.48
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3195 84.88
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 350 87.08
2166    Khuôn thép STEEL 121 87.77
2187    Hội trường NKREZ 2435 91.44
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 811 94.09
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 61 81.89
2198    Leaves NKLEAVES 247 93.41
2203    Dãy số NKSEQ 2064 91.09
2204    Hang động NKSPILJA 216 95.72
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2902 90.73
2224    Team Selection NKTEAM 657 92.87
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 581 95.49
2227    IOI05 Mountains NKMOU 79 91.18
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 76 90.36
2229    Lubenica LUBENICA 936 95.16
2232    Sân golf NKGOLF 503 96.23
2240    Số huyền bí MYSTERY 1723 90.11
2243    Mạng máy tính NKONEARC 854 90.67
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1161 93.80
2249    Police NKPOLICE 426 95.86
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2171 92.09
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1002 94.17
2253    A1 NKA1 122 87.10
2255    IOI07 Miners NKMINERS 207 93.02
2259    Chia đa giác NKPOLY 302 95.44
2262    Tung đồng xu NKTOSS 569 92.93
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2791 90.51
2265    Đa giác NKPOLI 276 92.80
2266    Tách từ NKSEV 440 93.77
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 828 92.50
2289    Người đưa thư NKPOS 694 88.36
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 325 95.93
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 523 83.94
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 322 94.26
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3363 89.19
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1790 84.59
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1334 92.66
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 883 92.78
2304    Monkey island NKTRAFIC 46 92.63
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 258 94.01
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 349 94.74
2333    Billboard painting NKPANO 173 93.71
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 157 88.68
2348    Mạng truyền tin NKNET 239 85.99
2352    Nối mạng NKCABLE 2274 91.15
2354    Distance NKDIST 89 86.41
2366    Chuyển NKSTEP 783 90.51
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 902 92.97
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 832 92.85
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.