Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4655    Hoán vị PERMUT 34 91.94
4660    Binary palindrome BINPAL 18 90.24
4661    Maximum area SMAX 92 96.99
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 233 93.58
5052    Ô ăn quan CVP00001 50 88.38
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 293 94.68
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 51 96.55
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1619 92.19
5723    Cái túi 2 DTTUI2 514 95.58
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 372 96.84
5788    King vs Knights NTKING 60 97.73
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 339 96.79
6184    Chocolate Buying CBUYING 1255 92.73
6188    Cái túi 3 NTHUGE 340 95.80
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 625 95.92
6224    Trò chơi với những viên bi CNMARBLE 465 97.40
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 210 95.08
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 577 96.89
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1533 94.41
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1733 93.98
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 2015 92.54
6317    Ổn định STABLE 1186 95.08
6319    Mã số thuế TAXID 286 95.98
6359    Rocks Game ROCKS 299 92.81
6364    Need For Speed SBOOST 482 94.25
6453    Ghép số lớn NUMCON 1558 90.74
6527    Mua đất LANDK 140 92.78
6561    Time Travel TTRAVEL 295 93.27
6602    Đế chế VNEMPIRE 642 95.21
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 29 97.56
6671    Xe buýt MBUS 280 95.80
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 100.00
6808    Tổng trên cây SUMTREE 138 95.09
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 163 93.96
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 692 95.19
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 115 96.14
6896    Máy tính COMPUTER 119 98.17
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 42 97.64
6952    Cách nhiệt INSUL 1595 92.86
6969    Mực in INKPRINT 134 95.73
6970    KINGDOMS KINGDOMS 18 96.15
7292    Tìm số FINDNUM 921 87.64
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 116 88.37
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.