Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
4660    Binary palindrome BINPAL 17 88.24
4661    Maximum area SMAX 92 96.99
4952    Hai đường đi (version 2) HIWAY2 221 93.44
5052    Ô ăn quan CVP00001 49 88.19
5165    Allowance ALLOW 95 95.22
5237    Vương quốc Kiến HP09ANTS 288 94.70
5238    Di chuyển cột điện HP09STAL 51 96.55
5239    TEAM HP09TEAM 26 93.85
5576    BOXMAN BOXMAN 15 94.03
5718    Cái túi 1 DTTUI1 1549 92.11
5723    Cái túi 2 DTTUI2 496 95.63
5776    Đại diện hoàn hảo NTPFECT 350 96.87
5788    King vs Knights NTKING 60 97.73
6040    Đóng gói NTPACK 80 97.35
6134    Sơn tường DTOGRADA 328 96.83
6184    Chocolate Buying CBUYING 1198 92.82
6188    Cái túi 3 NTHUGE 329 95.71
6206    Số lượng dãy con tăng NTSEQ 562 95.94
6224    Trò chơi với những viên bi CNMARBLE 459 97.38
6225    Cắt hình chữ nhật CUTRECT 210 95.08
6228    Thành phố trọng yếu CRITICAL 543 97.33
6282    Tìm khớp và cầu (Cơ bản) GRAPH_ 1428 94.72
6293    Tìm TPLT mạnh TJALG 1642 93.94
6316    Dãy con chung không liền kề dài nhất LNACS 1928 92.45
6317    Ổn định STABLE 1091 95.50
6319    Mã số thuế TAXID 284 95.92
6359    Rocks Game ROCKS 296 92.78
6364    Need For Speed SBOOST 475 94.14
6453    Ghép số lớn NUMCON 1525 90.91
6527    Mua đất LANDK 123 92.31
6561    Time Travel TTRAVEL 294 93.36
6602    Đế chế VNEMPIRE 598 94.96
6604    Trò chơi VNINGAME 50 91.84
6610    Cắt bảng CUTBOARD 29 97.56
6671    Xe buýt MBUS 266 96.09
6807    Tham quan vườn bách thú ZOOTOUR 14 100.00
6808    Tổng trên cây SUMTREE 132 95.06
6863    Bàn cờ tam giác TCHESS 14 87.88
6871    Tích PRODUCT 163 93.96
6889    Tăng tốc mạng máy tính NETACCEL 639 95.22
6890    Bộ bản đồ cũ kỹ OLDMAPS 115 96.14
6896    Máy tính COMPUTER 104 98.28
6919    Bé làm toán KIDSMATH 17 86.21
6920    Quốc kỳ rực rỡ CFLAG 42 97.64
6952    Cách nhiệt INSUL 1547 92.78
6969    Mực in INKPRINT 128 95.74
6970    KINGDOMS KINGDOMS 17 95.42
7292    Tìm số FINDNUM 888 87.56
7846    Tổng chữ số A2DIGIT 112 88.12
8109    Nước đọng V11WATER 1174 92.42
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.