Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1232 87.40
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3072 84.72
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 341 87.24
2166    Khuôn thép STEEL 121 87.77
2187    Hội trường NKREZ 2322 91.37
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 742 93.84
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 59 81.67
2198    Leaves NKLEAVES 239 93.25
2203    Dãy số NKSEQ 1970 91.02
2204    Hang động NKSPILJA 216 95.72
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2721 90.68
2224    Team Selection NKTEAM 630 92.63
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 548 95.39
2227    IOI05 Mountains NKMOU 77 91.08
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 76 90.36
2229    Lubenica LUBENICA 848 95.68
2232    Sân golf NKGOLF 465 96.23
2240    Số huyền bí MYSTERY 1653 89.99
2243    Mạng máy tính NKONEARC 814 90.43
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1058 93.81
2249    Police NKPOLICE 405 95.86
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2073 91.91
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 959 94.13
2253    A1 NKA1 119 90.11
2255    IOI07 Miners NKMINERS 193 92.82
2259    Chia đa giác NKPOLY 295 95.36
2262    Tung đồng xu NKTOSS 545 92.81
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2611 90.43
2265    Đa giác NKPOLI 260 92.44
2266    Tách từ NKSEV 405 94.26
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 805 92.55
2289    Người đưa thư NKPOS 672 88.24
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 303 95.91
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 506 83.57
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 312 94.39
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3231 89.03
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1750 84.58
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1234 92.90
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 834 93.11
2304    Monkey island NKTRAFIC 44 92.09
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 249 93.92
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 329 94.48
2333    Billboard painting NKPANO 173 94.03
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 157 88.68
2348    Mạng truyền tin NKNET 238 85.93
2352    Nối mạng NKCABLE 2183 91.03
2366    Chuyển NKSTEP 768 90.54
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 804 92.70
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 521 90.44
2377    Đến trường LQDBUS 134 92.77
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.