Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 25 93.75
10118    Robin C11BC2 828 95.48
10135    Đọng nước C11WATER 436 92.92
10172    Số nguyên tố C11PRIME 446 92.75
10176    Đạp xe TBIKE 154 94.48
10191    Tham quan Thành Cổ TTRIP 518 94.54
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 147 94.91
10199    Buổi hòa nhạc TCONCERT 149 91.59
10218    C11DK2 C11DK2 98 98.73
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 137 92.99
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 56 95.51
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 32 95.08
10271    Mã đi tuần LKNIGHT 325 92.37
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 292 94.30
10279    Dãy con không giảm dài nhất VOLIS 363 93.87
10280    Chỉnh sửa ảnh MARS 138 97.90
10281    Trao đổi VOEXC 92 94.98
10336    PLACE PLACE 189 97.69
10337    TRAKA TRAKA 70 97.66
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 823 95.12
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 569 94.62
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 974 93.86
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1055 95.01
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 507 94.85
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 814 93.52
10555    Phát triển Quốc gia NKBUILD 140 96.56
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 51 91.91
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 32 94.53
11258    Dãy số QT QTSEQ 580 93.06
11550    Raldono và những tấm thẻ EUROCARD 27 100.00
11552    Raldono và trò chơi cá cược EUROBET 50 96.23
11569    Thử máy VMTEST 305 92.22
11626    Đừng bỏ cuộc VMQPOFI 40 85.59
11714    Mummy Maze VMMUMMY 45 96.00
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 14 100.00
11743    Raldono và công việc thực tập VMINTERN 19 94.59
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
11764    Làm mai mối VMRELATE 121 96.22
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
11775    Người yêu hòa bình VM3SETS 47 88.07
11778    Mua nhà VMQTREE 48 95.33
11819    Đổi chỗ VMSWAP 233 96.79
11820    Defense of the Awesome VMDOTA 23 95.65
11822    Very Simple OCR System VMVSOS 11 88.68
11879    Lát gạch 5 VMTILE 23 100.00
11880    The problem for kid MAUGIAO 470 91.80
11896    Cây VMTREE 22 94.41
11897    Chia nhóm VMGROUP 44 96.12
11898    Trò chơi với bảng số VMGAME 15 93.55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.