Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 238 94.27
10098    JOO PIPI C11PIPI 235 96.41
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 27 94.00
10118    Robin C11BC2 901 95.21
10135    Đọng nước C11WATER 478 93.22
10172    Số nguyên tố C11PRIME 470 92.26
10176    Đạp xe TBIKE 168 94.03
10191    Tham quan Thành Cổ TTRIP 555 93.97
10198    Trò chơi 0 1 QTBIT 150 94.95
10199    Buổi hòa nhạc TCONCERT 154 91.68
10218    C11DK2 C11DK2 104 98.80
10244    DIGITS DIGITS88 74 94.77
10246    Lũy thừa số cực lớn LUYTHUA2 137 92.99
10248    Trò chơi của VOVA VOVAGAME 57 95.54
10262    Ninja học nhảy NINJUMP 33 95.12
10271    Mã đi tuần LKNIGHT 333 92.28
10273    Trò chơi với đồng xu KCOIN 295 94.22
10279    Dãy con không giảm dài nhất VOLIS 407 93.42
10280    Chỉnh sửa ảnh MARS 147 97.29
10281    Trao đổi VOEXC 102 95.36
10336    PLACE PLACE 199 97.74
10337    TRAKA TRAKA 72 97.74
10417    VOI 2012 Hành trình du lịch TRAVEL12 899 94.84
10418    VOI 2012 Điều động MOVE12 652 94.48
10432    VOI 2012 Khoảng cách Hamming HAM12 1067 94.06
10433    VOI 2012 Robocon ROBOCON 1159 94.87
10467    VOI 2012 Qua cầu CROSS12 599 94.69
10468    VOI 2012 Bản vanxơ Fibonacci FIBVAL 900 93.48
10555    Phát triển Quốc gia NKBUILD 155 96.31
11099    Truyền thuyết Bubba BUBBA1 51 91.91
11104    Truyền thuyết Bubba 2 BUBBA2 32 94.53
11258    Dãy số QT QTSEQ 617 93.11
11550    Raldono và những tấm thẻ EUROCARD 28 100.00
11552    Raldono và trò chơi cá cược EUROBET 52 96.46
11569    Thử máy VMTEST 308 92.26
11626    Đừng bỏ cuộc VMQPOFI 41 80.67
11714    Mummy Maze VMMUMMY 45 96.00
11717    MADAGASCAR 4 VM12CIR 14 100.00
11743    Raldono và công việc thực tập VMINTERN 19 94.59
11744    Scramble VMSCRMBL 41 99.30
11764    Làm mai mối VMRELATE 140 96.77
11767    X-game VMXGAME 20 92.59
11775    Người yêu hòa bình VM3SETS 48 88.18
11778    Mua nhà VMQTREE 49 95.61
11819    Đổi chỗ VMSWAP 244 96.91
11820    Defense of the Awesome VMDOTA 24 95.74
11822    Very Simple OCR System VMVSOS 11 88.68
11879    Lát gạch 5 VMTILE 24 100.00
11880    The problem for kid MAUGIAO 519 92.32
11896    Cây VMTREE 22 94.41
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.