Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1400 87.56
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3359 85.01
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 365 87.14
2166    Khuôn thép STEEL 126 87.73
2187    Hội trường NKREZ 2540 91.21
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 878 94.25
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 263 93.32
2203    Dãy số NKSEQ 2151 90.95
2204    Hang động NKSPILJA 222 95.81
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3029 90.88
2224    Team Selection NKTEAM 687 92.95
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 609 95.61
2227    IOI05 Mountains NKMOU 82 91.04
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 78 90.48
2229    Lubenica LUBENICA 1009 94.86
2232    Sân golf NKGOLF 551 96.20
2240    Số huyền bí MYSTERY 1797 90.09
2243    Mạng máy tính NKONEARC 911 91.08
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1222 93.86
2249    Police NKPOLICE 458 95.83
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2242 92.12
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1062 94.24
2253    A1 NKA1 129 87.11
2255    IOI07 Miners NKMINERS 215 92.81
2259    Chia đa giác NKPOLY 315 95.47
2262    Tung đồng xu NKTOSS 595 92.80
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2921 90.60
2265    Đa giác NKPOLI 295 92.57
2266    Tách từ NKSEV 492 93.17
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 844 92.52
2289    Người đưa thư NKPOS 715 88.57
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 335 96.00
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 539 84.00
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 335 94.40
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3594 89.22
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1834 84.62
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1403 92.52
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 958 93.10
2304    Monkey island NKTRAFIC 48 92.71
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 262 94.07
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 356 94.63
2333    Billboard painting NKPANO 175 93.75
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 163 88.89
2348    Mạng truyền tin NKNET 247 86.05
2352    Nối mạng NKCABLE 2384 91.21
2354    Distance NKDIST 91 86.25
2366    Chuyển NKSTEP 805 90.72
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 946 92.74
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 870 92.59
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.