Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1325 87.43
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3227 84.97
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 350 87.08
2166    Khuôn thép STEEL 121 87.53
2187    Hội trường NKREZ 2466 91.30
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 821 94.20
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 61 81.89
2198    Leaves NKLEAVES 249 93.44
2203    Dãy số NKSEQ 2082 91.07
2204    Hang động NKSPILJA 218 95.78
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2922 90.80
2224    Team Selection NKTEAM 666 92.93
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 589 95.53
2227    IOI05 Mountains NKMOU 80 91.30
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 76 90.36
2229    Lubenica LUBENICA 952 95.12
2232    Sân golf NKGOLF 522 96.25
2240    Số huyền bí MYSTERY 1731 89.97
2243    Mạng máy tính NKONEARC 865 90.76
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1173 93.79
2249    Police NKPOLICE 432 95.81
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2178 92.07
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1023 94.23
2253    A1 NKA1 125 86.93
2255    IOI07 Miners NKMINERS 207 93.02
2259    Chia đa giác NKPOLY 304 95.40
2262    Tung đồng xu NKTOSS 572 92.93
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2813 90.55
2265    Đa giác NKPOLI 283 92.60
2266    Tách từ NKSEV 453 93.70
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 830 92.52
2289    Người đưa thư NKPOS 696 88.40
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 327 95.94
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 526 83.86
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 324 94.29
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3411 89.24
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1797 84.62
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1355 92.45
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 904 92.86
2304    Monkey island NKTRAFIC 46 92.63
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 260 94.06
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 349 94.74
2333    Billboard painting NKPANO 173 93.71
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 158 88.78
2348    Mạng truyền tin NKNET 239 85.99
2352    Nối mạng NKCABLE 2304 91.14
2354    Distance NKDIST 90 86.45
2366    Chuyển NKSTEP 786 90.55
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 905 92.98
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 846 92.89
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.