Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1253 87.44
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3119 84.71
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 345 87.39
2166    Khuôn thép STEEL 121 87.77
2187    Hội trường NKREZ 2350 91.37
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 771 93.96
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 60 81.74
2198    Leaves NKLEAVES 241 93.26
2203    Dãy số NKSEQ 1995 91.04
2204    Hang động NKSPILJA 216 95.72
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2800 90.76
2224    Team Selection NKTEAM 639 92.68
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 552 95.35
2227    IOI05 Mountains NKMOU 78 91.11
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 76 90.36
2229    Lubenica LUBENICA 882 95.57
2232    Sân golf NKGOLF 486 96.17
2240    Số huyền bí MYSTERY 1683 90.04
2243    Mạng máy tính NKONEARC 826 90.56
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1104 93.94
2249    Police NKPOLICE 412 95.86
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2100 91.94
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 970 94.18
2253    A1 NKA1 119 90.11
2255    IOI07 Miners NKMINERS 203 92.93
2259    Chia đa giác NKPOLY 297 95.40
2262    Tung đồng xu NKTOSS 552 92.79
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2685 90.54
2265    Đa giác NKPOLI 263 92.50
2266    Tách từ NKSEV 423 93.95
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 820 92.54
2289    Người đưa thư NKPOS 678 88.24
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 317 95.90
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 507 83.58
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 314 94.34
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3274 89.12
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1765 84.58
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1261 92.79
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 852 92.83
2304    Monkey island NKTRAFIC 46 92.63
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 253 93.94
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 334 94.57
2333    Billboard painting NKPANO 173 93.71
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 157 88.68
2348    Mạng truyền tin NKNET 238 85.93
2352    Nối mạng NKCABLE 2198 91.03
2354    Distance NKDIST 86 86.07
2366    Chuyển NKSTEP 768 90.54
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 872 92.86
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 807 92.74
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.