Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1276 87.44
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3168 84.80
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 348 87.25
2166    Khuôn thép STEEL 121 87.77
2187    Hội trường NKREZ 2406 91.49
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 799 94.09
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 61 81.89
2198    Leaves NKLEAVES 244 93.39
2203    Dãy số NKSEQ 2043 91.12
2204    Hang động NKSPILJA 216 95.72
2210    Xếp hàng NKLINEUP 2868 90.75
2224    Team Selection NKTEAM 651 92.76
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 572 95.45
2227    IOI05 Mountains NKMOU 78 91.11
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 76 90.36
2229    Lubenica LUBENICA 914 95.22
2232    Sân golf NKGOLF 497 96.20
2240    Số huyền bí MYSTERY 1711 90.11
2243    Mạng máy tính NKONEARC 852 90.66
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1145 93.80
2249    Police NKPOLICE 421 95.87
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2156 92.09
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 990 94.16
2253    A1 NKA1 120 87.00
2255    IOI07 Miners NKMINERS 207 93.02
2259    Chia đa giác NKPOLY 302 95.44
2262    Tung đồng xu NKTOSS 562 92.90
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2748 90.57
2265    Đa giác NKPOLI 271 92.69
2266    Tách từ NKSEV 431 94.04
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 825 92.51
2289    Người đưa thư NKPOS 687 88.43
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 322 95.88
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 513 83.77
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 320 94.31
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3335 89.17
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1777 84.54
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1307 92.68
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 869 92.70
2304    Monkey island NKTRAFIC 46 92.63
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 255 93.98
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 343 94.66
2333    Billboard painting NKPANO 173 93.71
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 157 88.68
2348    Mạng truyền tin NKNET 238 85.93
2352    Nối mạng NKCABLE 2256 91.15
2354    Distance NKDIST 87 86.11
2366    Chuyển NKSTEP 781 90.53
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 899 92.98
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 825 92.80
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.