Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2117    Bus NKBUS 1396 87.56
2118    Chuỗi đối xứng NKPALIN 3340 84.97
2163    Kiểm tra chương trình NKTEST 360 86.93
2166    Khuôn thép STEEL 126 87.73
2187    Hội trường NKREZ 2526 91.18
2195    Điều kiện thời tiết WEATHER 874 94.23
2196    Điều độ xe buýt NKBUSD 64 82.54
2198    Leaves NKLEAVES 261 93.30
2203    Dãy số NKSEQ 2143 90.94
2204    Hang động NKSPILJA 222 95.81
2210    Xếp hàng NKLINEUP 3008 90.90
2224    Team Selection NKTEAM 684 92.94
2226    IOI01 Mobiles NKMOBILE 605 95.60
2227    IOI05 Mountains NKMOU 82 91.04
2228    IOI07 Pairs NKPAIRS 78 90.48
2229    Lubenica LUBENICA 1003 94.84
2232    Sân golf NKGOLF 540 96.37
2240    Số huyền bí MYSTERY 1792 90.06
2243    Mạng máy tính NKONEARC 910 91.08
2245    Vòng đua F1 NKRACING 1220 93.86
2249    Police NKPOLICE 458 95.83
2250    Dãy con dài nhất NKMAXSEQ 2228 92.10
2251    Đường đi trên lưới NKPATH 1055 94.26
2253    A1 NKA1 129 87.11
2255    IOI07 Miners NKMINERS 215 92.81
2259    Chia đa giác NKPOLY 315 95.47
2262    Tung đồng xu NKTOSS 593 92.94
2263    Dãy nghịch thế NKINV 2898 90.55
2265    Đa giác NKPOLI 293 92.42
2266    Tách từ NKSEV 490 93.27
2267    Hoán vị dài nhất NKLP 841 92.51
2289    Người đưa thư NKPOS 710 88.54
2290    Trung tâm bảo hành NKBAS 335 96.00
2292    Trò chơi dò mìn NKMINES 537 83.94
2296    Mảnh đất tổ tiên NKLAND 334 94.36
2299    Xếp hàng mua vé NKTICK 3572 89.18
2300    Số nguyên tố ghép MPRIME 1831 84.61
2302    Luồng cực đại trên mạng NKFLOW 1398 92.52
2303    Cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía NKBM 956 93.09
2304    Monkey island NKTRAFIC 48 92.71
2307    Trang trí dàn đèn NKDEC 262 94.07
2332    Thứ tự từ điển NKLEXIC 355 94.62
2333    Billboard painting NKPANO 175 93.75
2338    Mạng chẵn lẻ NKPARITY 163 88.89
2348    Mạng truyền tin NKNET 247 86.05
2352    Nối mạng NKCABLE 2374 91.20
2354    Distance NKDIST 91 86.25
2366    Chuyển NKSTEP 800 90.65
2367    Giải bóng đá NKLEAGUE 940 92.72
2368    Lập lịch trên hai máy NK2MFS 868 92.58
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.