Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23794    Khóa số DHLOCK 241 95.24
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 184 94.84
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 25 95.65
24742    Đảo bit VMDAOBIT 209 96.42
24743    Cây tiền lương VMSALARY 145 94.56
24780    Pizza VMPIZZA 126 96.54
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 26 96.23
24880    Tính tổng VMSUM2 34 95.71
24915    Bé và bảng số VMRESTO 172 98.26
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 63 88.79
24946    Thành phố cổ VMTOWN 47 95.29
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 31 88.57
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.15
24977    Cắt cây VMCUT2 45 92.77
24978    Các sợi dây VMROPES 34 97.20
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 63 96.36
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 143 96.60
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 249 95.48
25879    Bảng số BGBOARD 137 95.34
25880    Đếm tour BGTRAVEL 81 97.86
25881    MAGIC BGMAGIC 137 94.88
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 132 94.83
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 133 94.64
26035    XOR dãy số VOXOR 138 88.50
26036    Xếp phòng VOROOM 125 96.89
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 115 95.20
26039    Chia đất VOLAND 39 94.34
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 84 86.17
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 354 94.92
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 144 94.25
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 92 95.69
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 122 93.81
26127    Đốn Cây VODONCAY 102 93.59
26134    Hậu cần VOHAUCAN 128 94.23
26675    Ngắm sao VPHSTAR 6 94.74
26676    Tính hệ số VPHRANK 10 100.00
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 52 96.26
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 91 89.05
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 43 97.50
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 48 97.27
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 69 97.47
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 116 91.35
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.