Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23794    Khóa số DHLOCK 245 95.28
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 188 94.92
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 26 95.83
24742    Đảo bit VMDAOBIT 217 96.56
24743    Cây tiền lương VMSALARY 147 94.59
24780    Pizza VMPIZZA 138 96.07
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 26 96.23
24880    Tính tổng VMSUM2 35 95.89
24915    Bé và bảng số VMRESTO 175 98.27
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 68 89.52
24946    Thành phố cổ VMTOWN 47 95.29
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 31 88.57
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.15
24977    Cắt cây VMCUT2 49 93.41
24978    Các sợi dây VMROPES 34 97.20
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 63 96.36
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 143 96.60
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 255 95.60
25879    Bảng số BGBOARD 138 95.41
25880    Đếm tour BGTRAVEL 81 97.86
25881    MAGIC BGMAGIC 138 94.91
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 132 94.83
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 139 94.93
26035    XOR dãy số VOXOR 148 88.67
26036    Xếp phòng VOROOM 126 96.96
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 125 94.51
26039    Chia đất VOLAND 40 94.38
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 93 84.56
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 360 95.05
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 150 94.22
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 92 95.69
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 126 94.20
26127    Đốn Cây VODONCAY 102 93.59
26134    Hậu cần VOHAUCAN 130 94.27
26675    Ngắm sao VPHSTAR 6 94.74
26676    Tính hệ số VPHRANK 10 100.00
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 55 96.49
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 94 88.92
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 43 97.50
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 51 97.50
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 76 97.49
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 119 91.47
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.