Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23793    Biểu thức DHEXP 705 92.89
23794    Khóa số DHLOCK 249 95.02
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 188 94.92
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 28 96.43
24742    Đảo bit VMDAOBIT 229 96.71
24743    Cây tiền lương VMSALARY 161 95.00
24780    Pizza VMPIZZA 143 96.23
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 26 96.23
24880    Tính tổng VMSUM2 36 94.67
24915    Bé và bảng số VMRESTO 176 98.28
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 68 89.52
24946    Thành phố cổ VMTOWN 47 95.29
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 31 88.57
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.15
24977    Cắt cây VMCUT2 50 93.48
24978    Các sợi dây VMROPES 34 97.20
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 70 96.22
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 143 96.60
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 261 95.64
25879    Bảng số BGBOARD 139 95.44
25880    Đếm tour BGTRAVEL 91 97.42
25881    MAGIC BGMAGIC 138 94.95
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 148 95.47
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 140 94.95
26035    XOR dãy số VOXOR 155 88.92
26036    Xếp phòng VOROOM 132 96.75
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 130 95.22
26039    Chia đất VOLAND 41 94.22
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 96 84.31
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 398 94.86
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 156 94.39
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 92 95.72
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 127 94.25
26127    Đốn Cây VODONCAY 102 93.59
26134    Hậu cần VOHAUCAN 135 94.66
26675    Ngắm sao VPHSTAR 7 97.83
26676    Tính hệ số VPHRANK 14 98.15
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 62 96.99
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 94 88.95
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 44 97.65
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 52 97.64
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 84 95.62
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 125 91.69
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.