Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
23791    Trò chơi lò cò DHLOCO 449 92.81
23792    Bảng thông tin điện tử DHTABLE 105 89.34
23793    Biểu thức DHEXP 723 92.91
23794    Khóa số DHLOCK 255 94.86
23795    Bảng thông tin điện tử DHTABLE2 189 94.93
24740    Thứ tự dãy ngoặc ADBRACK 29 96.46
24742    Đảo bit VMDAOBIT 241 96.52
24743    Cây tiền lương VMSALARY 187 95.56
24780    Pizza VMPIZZA 159 96.52
24879    Đổi chỗ VM15SWAP 28 96.92
24880    Tính tổng VMSUM2 36 94.67
24915    Bé và bảng số VMRESTO 182 98.35
24945    Bé và hình vuông VMSQUARE 74 90.27
24946    Thành phố cổ VMTOWN 47 95.29
24947    Các hình Ellipse VMELLIP 31 88.57
24975    Vòng tròn VMCIRCLE 45 97.53
24976    Ngồi khóc trên cây VMPACKAGE 13 98.15
24977    Cắt cây VMCUT2 61 92.56
24978    Các sợi dây VMROPES 34 97.20
25252    Nhảy lò cò PBCJUMP 72 96.26
25871    PreVOI 2015 - Bài 5: Đếm bao nhiêu cặp SKPV15_5 152 95.99
25878    Xây đập giữ vàng BGMINE 276 95.89
25879    Bảng số BGBOARD 146 95.62
25880    Đếm tour BGTRAVEL 101 97.74
25881    MAGIC BGMAGIC 149 95.38
25882    GHÉP XÂU BGSTRING 152 95.60
26034    Di chuyển hình chữ nhật VOMOVREC 154 94.57
26035    XOR dãy số VOXOR 175 89.91
26036    Xếp phòng VOROOM 165 96.98
26038    Trò chơi với những viên bi VOGAME 143 94.94
26039    Chia đất VOLAND 49 94.16
26040    Mario ở vương quốc những cây nấm VOMARIO 108 84.66
26120    VOI 2016 - SEQ198 SEQ198 457 95.08
26121    VOI 2016 - Trại bò tót RBULL 186 94.86
26122    VOI 2016 - Mã thẻ công dân IDCODE 95 95.59
26126    VOI 2016 - Tạo đề thi VOIEXAM 141 94.95
26127    Đốn Cây VODONCAY 113 94.08
26134    Hậu cần VOHAUCAN 157 95.32
26675    Ngắm sao VPHSTAR 7 97.83
26676    Tính hệ số VPHRANK 14 96.67
30070    Exploding kittens (6 điểm) VO17SORT 66 97.28
30071    Tin nhắn kỳ diệu (7 điểm) VO17TV 96 89.08
30072    Ngài đáng kính (7 điểm) VO17BACH 46 96.81
30073    Ngày xưa có một bài toán (7 điểm) VO17XXX 57 97.93
30074    Hoa Ngọc Lan (7 điểm) VO17LAN 94 95.89
30075    Du lịch Bắc Ninh (6 điểm) VO17PHD 138 93.46
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.