Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
8110    Hội hoa V11HH 95 96.31
8111    Du lịch V11TOUR 114 98.31
8112    Sao chổi V11COMET 88 97.21
8113    Kế hoạch phát triển V11PLAN 91 95.33
8114    Tìm xâu V11STR 205 96.24
8160    VOI 2011 Hàng cây TREELINE 482 95.59
8164    VOI 2011 Phần thưởng BONUS 2444 91.20
8165    VOI 2011 Hình chữ nhật bốn màu COLOREC 1050 95.33
8166    VOI 2011 Nối điểm đen trắng BWPOINTS 1926 92.30
8167    VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ PARIGAME 1049 93.74
8168    VOI 2011 Nâng cấp mạng UPGRANET 750 93.79
8195    Borrowing money DUGOVI 101 91.63
8719    Sequence queries UPIT 91 90.85
8760    Salesman SALESMAN 38 92.71
9015    FARMER LQDFARM 154 95.57
9027    KAMION KAMION 22 94.12
9072    Đi chơi KTOUR 163 95.09
9073    Dãy số C11SEQ 991 93.12
9074    Bán dừa KPLANK 986 95.25
9075    Sửa cầu KBUILD 504 96.26
9152    Thu hoạch KCOLLECT 184 94.65
9153    Pha chế KMIX 70 94.97
9154    Bán hàng KTREEC 189 97.28
9187    REGIONS REGIONS 53 92.58
9203    Pirate đãng trí VMDEGREE 152 96.19
9204    Nối điểm VMLINES 79 97.44
9313    Tham ăn SMARTDOG 218 96.21
9360    Tổng trên ma trận! VMMTFIVE 152 95.97
9364    Đồ thị 3 phía VM3PHIA 46 98.78
9365    Kỷ lục đổ DOMINO VMDOMINO 47 97.82
9368    Di chuyển mã KNMANO 42 98.64
9377    Xì trum SMURFS 16 93.26
9411    Học sử KHISTORY 136 97.32
9412    Trồng hoa KDIFF 464 96.46
9413    Mật mã KPASS 45 87.88
9616    The country of heaven C11BC1 164 94.88
9656    Binpacking BINPACK 99 96.94
9822    Làm quen bạn mới FSELECT 377 93.80
9833    Xếp hình FBRICK 381 93.44
9840    Công việc của Nguyên DSUMMITS 119 95.01
10015    Thứ tự dãy con C11SEQ2 146 96.92
10016    Những hình tròn C11CIR 106 97.68
10017    Khu vườn hoa C11GAR 110 97.46
10047    Trò chơi với bảng số C11GAME2 146 96.70
10049    Tung đồng xu HEADTAIL 60 99.06
10055    Tính toán C11CAL 495 91.58
10067    Kén rể KENRE 43 95.53
10068    Duyệt cây nhị phân BINTREE 223 94.30
10098    JOO PIPI C11PIPI 234 96.39
10099    Bộ chỉ huy C11BCH 25 93.75
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.