Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2369    Lập lịch giảm thiểu trễ hạn NKTARDY 535 90.37
2377    Đến trường LQDBUS 142 92.31
2401    VOI08 Trò chơi với dãy số NKSGAME 3377 88.11
2402    VOI08 Lò cò NKJUMP 1906 93.86
2403    VOI08 Quà tết NKGIFTS 565 93.83
2535    Tổ chức đối lập V8ORG 1010 93.67
2536    Chấm điểm V8SCORE 1395 91.57
2547    Sắp xếp V8SORT 456 91.94
2548    Thị trưởng V8MAYORS 63 93.33
2555    Quân mã VKNIGHTS 239 93.68
2557    Tương đương hóa hai từ VWORDS 93 93.89
2574    Mạng máy tính an toàn SAFENET2 664 94.76
2578    RIVER LEM 537 94.78
2582    Nối điểm PBCPOINT 308 93.77
2583    COIN LEM1 476 96.11
2584    Trò chơi di chuyển con tốt PBCWAYS 193 89.66
2589    GUMBI LEM2 701 94.92
2597    Password PASSWORD 138 94.25
2599    Bậc Palindrome LSPALIN 74 96.98
2600    Dãy ngoặc bậc P VNBRACK 16 96.00
2602    Help Conan ! (version 3) LSPITO 244 93.49
2603    Mèo MEO 785 92.92
2604    Chat chit CHATCHIT 1165 90.99
2605    Conan Needs Help Again (Help Conan 4 )! CONANSP 19 84.62
2645    TRIP LEM3 1746 92.32
2646    WHITE BLACK LEM4 416 94.11
2647    ARITHMETIC PROGRESSION LEM5 587 95.47
2652    BIRTHDAY LEM6 650 95.25
2654    COMPANY LEM7 157 95.53
2663    Triangles VTRI 272 92.88
2664    Brainfck Nhập xuất VBF1 873 98.16
2665    Brainfck Chữ d VBF2 1230 91.79
2717    Thảm kịch ở nông trang VCRISIS 69 92.20
2718    Vùng hàng xóm bò VNABOR 53 93.14
2720    Đi xem phim VCOWFLIX 2651 91.52
2721    Nước lạnh VCOLDWAT 1159 93.86
2722    Gặm cỏ VMUNCH 2012 92.51
2723    Những con đường quanh nông trang VRATF 1844 92.48
2724    Sức mạnh của ngôn từ VWORDPOW 490 93.50
2725    Xe ô tô của bò VCOWCAR 203 95.15
2726    Nguy hiểm rõ ràng trước mắt VDANGER 1205 94.26
2736    CENTRE CENTRE28 1163 94.69
2740    KMIN KMIN 1738 93.10
2741    Tổng bộ phận VPARTSUM 293 93.68
2769    Cắt gỗ CATGO 255 96.36
2770    Xúc xắc XUCXAC 391 93.78
2771    Đếm số DEMSO 394 77.00
2779    Nối Xích NOIXICH 1548 92.35
2781    Mua vé tàu hoả QBTICKET 1327 92.25
2793    Bàn cờ thế CHESSCBG 1014 93.81
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.