Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
15230    Sin Cos Query VMSINCOS 80 96.73
15254    Slitherlink THSL 6 63.64
15264    Pin Mặt trời VMPIN 7 83.33
15282    Secret Garden VMFOUR 87 93.60
15283    Thế giới năm 1000003 VMKEY 199 93.33
15377    Bảo mật ngân hàng VMCODE 58 95.34
15379    Dãy cấp số cộng AVLBIT 131 91.95
15384    Vườn cây của ba VMSUBSTR 302 96.20
15386    Xe VMROOK 45 88.29
15389    Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VMMIRROR 54 92.37
15397    Nhân ma trận VMATRIX 193 95.17
15401    Thử trí cân heo VMSCALE 36 94.21
15441    Trò chơi với những đồng xu VMCOINS 5 71.43
15468    Bé và Domino VMDOM2 27 30.16
15469    Dời Đô xứ Dừa VMTRIP 75 93.87
15496    Cối xay gió VMCXG 19 94.44
15497    Dãy đèn năm xưa VMBW 95 94.12
15587    Chia đoạn DIVSEQQ 215 95.40
17155    Substrings DIFFSTR 55 94.22
17193    Dua qua C11POST 154 93.95
17219    Lại là KMP REKMP 28 93.33
17227    Xoa day C11XOA 149 93.95
17305    Counting Star C11STAR 82 96.26
17306    Very Important People KVIP 181 94.77
17310    Uplan VNPLAN2 8 93.75
17312    Reminding Password NHREMIND 81 97.47
17383    Growing Pines C11PINES 248 93.74
17393    String Reconstruction C11SSTR 23 93.85
17405    Social Network VOSNET 193 96.02
17448    VOSTRIP VOSTRIP 18 100.00
17494    Xay hang rao VOSFENCE 28 100.00
17541    ACM ACMNB 604 94.73
17542    PERIOD PERIODNB 333 97.10
17543    Network NETWRKNB 188 94.27
17544    Beads BEADSNB 509 95.91
17545    Queens QUEENNB 273 97.49
17546    Jewelry JEWELNB 189 94.94
17557    Tổng ước chung lớn nhất VOGCDSUM 189 95.62
17589    Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VOBOARD2 138 96.27
17600    Chia mặt phẳng VOPLANE 43 98.13
17619    Bà Nà VOTELPH 28 90.53
17620    Trò chơi trên bảng VOBOARD3 78 97.02
17654    Query VQUERY 55 93.79
17662    Dãy ngoặc VOBRACK 96 97.12
17724    C11SEQ4 C11SEQ4 77 94.83
17727    Dãy số NKSET 28 93.68
17809    CUNNING VOSCUN 124 97.01
17810    VOSTOUR VOSTOUR 129 97.58
17836    Dãy số may mắn NKLUCK 159 95.27
17846    VOI 2014 - Mang truyen thong AZNET 497 93.70
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.