Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2969    Bin Laden BINLADEN 1045 95.67
2970    Computer lab WIFI 46 91.39
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 910 95.02
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 215 95.01
2979    Đếm dãy PBCDEM 648 94.97
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1587 92.48
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 669 94.49
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 985 95.23
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1377 94.79
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 380 96.02
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 41 95.83
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 369 94.32
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 14 73.68
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 601 96.00
3178    Bi-a POOL 9 95.92
3198    Xúc xắc bò BONES 2269 91.72
3199    Xây hàng rào QUAD 423 94.17
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1437 93.71
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1428 93.74
3202    Quay bánh xe ROTATION 1497 92.10
3203    Mất điện PWRFAIL 823 94.82
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 594 94.43
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 942 92.95
3333    Động viên đàn bò CHEER 551 94.78
3334    Bật đèn LITES 1079 95.30
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1247 95.68
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1910 91.23
3447    Đua Xe HAF1 591 95.90
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 1989 93.69
3479    Chuỗi hạt NKNL 225 98.05
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 602 94.77
3481    Siêu đối xứng NKSP 603 95.59
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 796 94.68
3497    Tin mật SEC 467 94.08
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 37 88.99
3508    IOI07 Sails SAILS 56 97.12
3509    IOI07 Training TRAINING 29 85.42
3510    IOI07 Flood FLOOD 37 91.76
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 61 84.68
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 106 93.40
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 31 67.42
3620    Số phong phú NKABD 3219 85.76
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 555 94.86
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1582 92.52
3631    Gửi thư NKLETTER 1840 92.52
3632    Số thân thiện NKNUMFRE 3069 84.15
3716    Động đất DAMAGE 290 97.62
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.