Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 164 97.92
2969    Bin Laden BINLADEN 1072 95.54
2970    Computer lab WIFI 53 92.18
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 965 94.94
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 221 95.08
2979    Đếm dãy PBCDEM 667 95.04
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1651 92.61
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 695 94.42
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1030 95.31
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1668 93.80
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1445 94.68
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 401 96.02
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 42 95.21
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 417 94.34
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 15 74.36
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 632 96.15
3178    Bi-a POOL 10 96.00
3198    Xúc xắc bò BONES 2382 91.70
3199    Xây hàng rào QUAD 443 94.20
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1536 93.91
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1533 92.85
3202    Quay bánh xe ROTATION 1540 91.93
3203    Mất điện PWRFAIL 866 94.75
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 616 94.55
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 994 93.18
3333    Động viên đàn bò CHEER 594 94.97
3334    Bật đèn LITES 1135 95.35
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1338 95.56
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1987 91.37
3447    Đua Xe HAF1 605 95.89
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2093 93.63
3479    Chuỗi hạt NKNL 226 98.06
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 620 94.75
3481    Siêu đối xứng NKSP 630 95.46
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 826 94.68
3497    Tin mật SEC 522 93.31
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 38 89.08
3508    IOI07 Sails SAILS 56 97.12
3509    IOI07 Training TRAINING 34 83.33
3510    IOI07 Flood FLOOD 38 91.86
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 61 84.68
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 121 93.63
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 34 70.10
3620    Số phong phú NKABD 3388 85.83
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 570 95.05
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1626 92.39
3631    Gửi thư NKLETTER 1900 92.47
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.