Danh sách các bài oi problems

ID NAME MÃ BÀI tài khoản: TỈ LỆ %
2965    The mightiest kingdom KINGDOM 155 97.86
2969    Bin Laden BINLADEN 1052 95.69
2970    Computer lab WIFI 47 91.45
2971    Trò chơi trên ma trận QBGAME 928 94.89
2977    Quan hệ có điều kiện QBCOND 217 95.02
2979    Đếm dãy PBCDEM 654 94.99
3041    VOI07 Dãy con không giảm dài nhất QBMSEQ 1613 92.51
3042    VOI07 Siêu thị may mắn QBMARKET 686 94.48
3043    VOI07 Robot cứu hỏa QBROBOT 1021 95.29
3051    VOI06 Chọn ô QBSELECT 1593 93.80
3052    VOI06 Quân tượng QBBISHOP 1395 94.77
3053    VOI06 Kênh xung yếu QBCIRARC 389 96.07
3054    VOI06 Biến đổi bảng QBCHANGE 41 95.83
3071    VOI05 Phân đoạn QBSEGPAR 394 94.44
3072    VOI05 Pháo hoa QBFIREWK 14 73.68
3073    VOI05 Bộ sưu tập COLLECT 613 96.07
3178    Bi-a POOL 9 95.92
3198    Xúc xắc bò BONES 2303 91.74
3199    Xây hàng rào QUAD 436 94.13
3200    Tưới nước đồng cỏ FWATER 1466 93.81
3201    Dạo chơi đồng cỏ PWALK 1462 93.37
3202    Quay bánh xe ROTATION 1523 91.88
3203    Mất điện PWRFAIL 835 94.79
3312    Cắt hình chữ nhật VNCUT 597 94.45
3332    Đàn bò hỗn loạn MIXUP2 957 93.00
3333    Động viên đàn bò CHEER 570 94.79
3334    Bật đèn LITES 1102 95.30
3335    Đồ chơi TOY 27 86.96
3336    Bảo vệ nông trang NKGUARD 1275 95.61
3337    Going Once, Going Twice, Gone! AUCTION 1955 91.27
3447    Đua Xe HAF1 600 95.87
3478    Xây dựng thành phố NKCITY 2038 93.69
3479    Chuỗi hạt NKNL 226 98.06
3480    Cây nhị phân tìm kiếm NKTREE 618 94.73
3481    Siêu đối xứng NKSP 621 95.62
3496    Cho kẹo hay bị phá nào TREAT 805 94.72
3497    Tin mật SEC 483 94.09
3498    Chơi cờ WINCHK 21 85.00
3499    Hàng rào lớn nhất FENCE 37 88.99
3508    IOI07 Sails SAILS 56 97.12
3509    IOI07 Training TRAINING 34 83.05
3510    IOI07 Flood FLOOD 37 91.76
3547    IOI06 The Valley of Mexico MEXICO 61 84.68
3548    IOI06 Pyramid MPYRAMID 120 93.61
3552    IOI05 Birthday PBIR 34 90.83
3554    IOI05 Rivers RIVERS 34 70.10
3620    Số phong phú NKABD 3304 85.77
3621    Hiệu chỉnh văn bản NKEDIT 567 95.03
3630    Dãy chia hết NKDIVSEQ 1603 92.59
3631    Gửi thư NKLETTER 1862 92.48
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.