Private submission
Private submission won't be visible to other users and
won't be taken into consideration in ranks.
Disqualify submission
Your submission will be disqualified. Operation
is not reversible.
Hidden submission
Public submission
Click here to view source code.

Source code of every submission to this problem
in this contest is public.
Help

Bé và hình vuông Các số liệu thống kê của bài

Số bạn làm được Số bài nộp TỈ LỆ % Làm sai Biên dịch gặp lỗi Khi chạy gặp lỗi Chạy quá thời gian
82 291 259 0 31 0 0

RANK GIỜ NỘP Tài khoản:RESULT TIME MEM NGÔN NGỮ
1 2015-08-17 06:07:36 [KC]★★★★★ARSENAL1886 100 0.00 448k

PAS-FPC

2 2015-08-17 06:28:15 Le Anh Duc - A2K42 PBC 100 0.00 3.3M

CPP14

3 2015-08-17 07:33:34 Lam Nguyen 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

4 2015-08-17 08:00:32 Huỳnh Ngọc Đỉnh 100 0.00 232k

PAS-FPC

5 2015-08-17 08:09:10 Mirai Kuriyama 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

6 2015-08-17 08:11:46 凸( ̄ヘ ̄) 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

7 2015-08-17 08:16:33 . 100 0.00 2.8M

C++

4.3.2

8 2015-08-17 08:28:24 hieptk 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

9 2015-08-17 08:51:37 Lê Quang Tuấn 100 0.00 3.4M

CPP

10 2015-08-17 09:56:07 Thang Nguyen 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

11 2015-08-17 10:51:00 Trung Nguyen 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

12 2015-08-17 12:58:43 Edogawa Conan 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

13 2015-08-17 13:54:54 Trần Anh Tú 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

14 2015-08-17 15:04:39 Ndkhaivn 100 0.00 280k

PAS-FPC

15 2015-08-17 17:30:51 Kudo 100 0.00 2.6M

C++

4.3.2

16 2015-08-18 14:28:11 Kiều Quốc Đạt - K17 (2013-2016) 100 0.00 3.4M

CPP14

17 2015-08-20 10:01:26 Bugs can be everywhere 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

18 2015-08-21 12:36:10 ๖ۣۜ Ares 100 0.00 2.7M

C++

4.3.2

19 2015-08-21 15:24:19 Vyte 100 0.00 400k

PAS-FPC

20 2015-09-05 11:06:21 lucky++ 100 0.00 400k

PAS-FPC

code...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.