Natsu Kagami

@natsukagami

Viet Nam, Miku

Institution: HUS HSGS

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiku

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COLOREC KBUILD MOBIVINA PCIRCLE REVAMP VMSORT
ADBRACK COMNET KDEL MPILOT PERIODNB RIDDLE VMSQUARE
AIRCTRL COND KMIN MPRIME PERNALTY ROADS VMST
AMSSEQ CONNECTE KNIGHTS1 MTREE PNUMBER ROTATION VMSUM2
AREA COWGIRL KPLANK MULONE POST SAFENET2 VMTOWN
ASSASSIN CPPSET KQUERY MYSTERY POST3 SCCHEM VMTREE
ASSIGN1 CRITICAL KSTEEPLE NETWRKNB PTRANG SELFDIV VMTRIP
AUCTION CRUELL KTREEC NKABD PVOI14_1 SEQ198 VMWTREE
AVLBIT CRYPTKEY LATGACH NKCNT1 PVOI14_2 SKPV15_5 VO17LAN
BCDIV CTNBULLS LATGACH4 NKFLOW PVOI14_3 SPBEACON VO17XXX
BESTSPOT CUTSEQS LEM2 NKINV PVOI14_4 STNODE VOBIGNUM
BGMINE CVPDROME LEM3 NKJUMP PVOI14_5 SUBD VODIVIDE
BIGNUM DHFRBUS LEM6 NKLETTER PVOI14_6 SUBSTR VOEASY
BINTREE DHLOCO LIQ NKLP QBDIVSEQ SUMAA VOIEXAM
BONES DHTABLE LIS NKMOBILE QBGAME SUMS VOLIGHTS
BOUNCE DQUERY LNACS NKNET QBMAX TAMCAM VOMARIO
BWPOINTS ELEVATOR LQDGONME NKNUMFRE QBMST TEST VOROOM
C11GENIE F1 LUBENICA NKPALIN QBRECT TFIELD VOSCAL
C11ID FINDNUM LUCKY13 NKPOLICE QBSCHOOL TJALG VOSGAME
C11LOCK FMATCH M3TILE NKTICK QBSELECT TOURS13 VOSNET
C11NHL FSELECT MAKHOA NKTRAFIC QBSEQ TPBISHOP VOSNUM
C11NUM FWATER MATCH1 NOIXICH QBSQUARE TWOREG VOTREE
C11ROOKS GAME3112 MAUGIAO NTTREE QMAX TWOSAT VPARTSUM
C11SEQ GRAPH_ MAXARR1 NUCLEAR QMAX2 VDANGER VQUERY
C11STR2 GROUP MESSAGE NUMCON QTGIFT1 VM15SWAP WORDCNT
C11TOUCH GSS MINCUT ONE4EVER QTLOVE2 VMAZE YPKTH
C11YARD HIREHP MINK OPTCUT QTREE3 VMBW
CENTRE28 IDCODE MINROAD PALINY RAYGUN VMCOFFEE
CHATCHIT ILSMATH MKFLAGS PARIGAME RBULL VMGCDSUM
CHESSCBG KAGAIN MMMGAME PBCDEM REFORM VMPIZZA

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

DTDOI KQUERY2 MSE06H NK05EOPR PBCWATER QBPIZZA QTREEV
FFLOW MCONSTR NEAREST NKBRACKE PRAVO QMAX3VN QTREEX
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.