Lê Quang Tuấn

@thuy2508

Viet Nam, Hà Nội

Institution: HNUE High School for Gifted Students

Gần em bên con sóng xô bờ cát Anh viết khúc ca gởi gió Kể câu chuyện tình yêu...

Các lần nộp bài đã được ghi nhân
(Xem dạng tệp tin văn bản)

Problems

Danh sách các bài đã làm đạt yêu cầu:

ACMNB COWGIRL KAGAIN MTREE PALINX REVAMP VMDAOBIT
ADS CPPSET KAMP MTWALK PALINY RIDDLE VMELLIP
AMSSEQ CRATE KBUILD MYSTERY PARIGAME RIDERHP VMGROUP2
ANT CREC01 KDEL NBFA PATULJCI ROBOCON VMLSEQ
AREA CRECT KDIFF NBFM PBCDEM ROTATION VMMUMMY
AUCTION CRITICAL KGSS NDCCARD PBCFIBO SAFENET2 VMPIZZA
AVLBIT CROSS12 KINV NEAREST PBCJUMP SBOOST VMQUABEO
AZNET CRYPTKEY KKDD NETACCEL PBCSEQ SCOLLECT VMRESTO
BALGAME2 CTREE KMEDIAN NETWRKNB PBCWATER SEARCH VMRR
BALLGMVN CUTSEG KPLANK NHREMIND PBCWRI SEARCH1 VMSALARY
BASEH CUTSEQS KQUERY NK05MNIM PCIRCLE SEC VMSINCOS
BCDIV DGOLD KQUERY2 NKABD PCYCLE SEQ198 VMSORT
BEADSNB DHEXP KRECT NKBM PERIODNB SHHV VMSQUARE
BFCHAL DHFRBUS KRUS NKBRACKE PERREC SKFIB VMTOWN
BGBOARD DHFUNC KTUAN NKCABLE PNUMBER SKPV15_5 VMUNCH
BGMAGIC DHGARDEN KVIP NKCITY POST SKWLTH VMWTREE
BGSTRING DHLEXP LABUDOVI NKCOMP POST3 SMARTDOG VNEMPIRE
BGTRAVEL DHLOCK LATGACH NKDIVSEQ PTQMSEQ SPQUEUE VOBIGNUM
BIGNUM DHLOCO LATGACH4 NKFLOW PTRANG SPSEQ VOBOARD3
BINLADEN DHRECT LCA NKGIFTS PVOI14_1 SPSUM VOBRACK
BOB DHSERV LCS2X NKGOLF PVOI14_2 STABLE VOCACTUS
BONES DHTABLE LEM NKH PVOI14_3 STMERGE VODIVIDE
BONUS DHTABLE2 LEM3 NKINV PVOI14_4 STNODE VODONCAY
BONUS13 DIFFSTR LEM4 NKJUMP PVOI14_5 STRAVEL VOEASY
BWPOINTS DIGIT0 LEM6 NKLAND PYRAMID2 STREDUCE VOGCDSUM
C11BC1 DPER LEM7 NKLETTER QBBISHOP SUBSTR VOITSORT
C11BC2 DQUERY LINEGAME NKLINEUP QBCIRARC SUM3 VOLAND
C11BEAU DTKSUB LIQ NKLP QBDIVSEQ SUMAA VOLIS
C11CAVE DTTUI1 LIS NKLUCK QBGAME SUMXOR VOMOVREC
C11COMP EGG LITES NKMAXSEQ QBHEAP TEST VOPIG
C11ID ELEVATOR LNACS NKMINERS QBHV TFIELD VORAIN
C11LOCK ETF LQDDIV NKMOBILE QBMAX TJALG VOROOM
C11NUM EXPAR LQDGONME NKNET QBMSEQ TOURS13 VOS4DCUB
C11PAIRS F1 LQDXEUI NKNL QBMST TPCHOLE2 VOSCOMPS
C11PIPI FERRIES LTPMSEQ NKNUMFRE QBPAL TRAVEL12 VOSLIS
C11ROOKS FIBVAL LUBENICA NKONEARC QBPOINT TREASRE VOSMAXK
C11SEQ FINDNUM LUCKY13 NKPALIN QBRECT TREAT VOSNET
C11SEQ3 FIRS M00PAIR NKPATH QBSCHOOL TREECST VOSPOW
C11SEVEN FLOYD M3TILE NKPOLICE QBSEGPAR TREENUM VOSRTRI
C11STR FMATCH MAFIJA NKRACING QBSELECT TRIPHP VOSSEVEN
C11SUM FSELECT MATCH1 NKREZ QBSEQ TTRIP VOSTR
C11TOUCH GPMB MAUGIAO NKSEQ QBSQUARE TWINSNOW VOSTRIP
C11TRCNT GRAPH MAXARR1 NKSET QBSTR TWIST VOTREE
C11WATER GRAPH_ MAXARR2 NKSGAME QBTRANS TWOOPERS VOXOR
CAPITAL GSS MAXNUM NKSP QHROAD TWOSUM VPDOMINO
CARDS HAM12 MCHAOS NKTEAM QMAX UPGRANET VPHRANK
CARDSHUF HBTLAST MEDIAN NKTICK QMAX2 UPIT VRATF
CBUYING HBTLCA MESSAGE NOIXICH QMAX3VN V11WATER VSTEPS
CDMUSIC HELPPM MESSAGE1 NORMA QMAX4 V8ORG WCALC
CENTRE28 HIREHP METERAIN NOTE QOS V8SCORE WEATHER
CHATCHIT HSPC14I MINCUT NTSEQ QTDIVSEQ V8SORT WORDCNT
CHEAP HSPC14J MINK NTTREE QTREE3 VBF1 XMAS
CHEER ILSBIN MINROAD NUCLEAR QTREEX VBF2 YPKTH
CHESSCBG INCVN MIXUP2 NUMBER QTSEQ VBOARD ZABAVA
CMP INFORMAC MMAXPER NUMCON QUEENNB VCOWFLIX
CNMARBLE INSUL MOVE12 OPTCUT RAYGUN VECTOR
COLOREC IOIBIN MPRIME ORGAN RBULL VM15SWAP
COMNET IQ MRECAMAN OTOCI REFORM VMATRIX
COUNTCBG ITREE MSE06H PAGODA REGIONS VMBW
COUNTPL JEWELNB MSE07B PALDR REKMP VMCUT2

Danh sách các bài làm chưa đạt yêu cầu:

COND POST2 SPBINARY TWO
DIFF SHTH TOTALODD
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.